Triển lãm hàng hải 2014 VNACCS

Go Back   VIETSHIP > DISCUSSION ROOMS > Ocean Transportation

Ocean Transportation Thảo luận các phương thức vận chuyển hàng hoá bằng đường biển

Post New Thread Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 06-07-09, 09:30 AM
yeubien's Avatar
yeubien yeubien vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Moderator
 

Join Date: Mar 2009
Location: Nơi chỉ có anh và em
Age: 31
Posts: 337
Downloads: 20, Uploads: 9
Thanks: 76
Thanked 1,396 Times in 166 Posts
Images: 188
Blog Entries: 28
Các chứng từ liên quan trong giao nhận và XNK bằng đường biển

Các loại chứng từ có liên quan đến giao nhận, vận chuyển hàng hoá xuất
nhập khẩu bằng đường biểnChứng từ dùng trong giao hàng xuất khẩu

1. Chứng từ sử dụng đối với hàng xuất khẩu

Khi xuất khẩu hàng hoá bằng đường biển, người giao nhận (NGN) được uỷ
thác của người gửi hàng lo liệu cho hàng hoá từ khi thông quan cho đến
khi hàng được xếp lên tầu. Các chứng từ sử dụng trong quá trình này cụ
thể như sau:

Chứng từ hải quan
Chứng từ với cảng và tầu
Chứng từ khác

1.1. Chứng từ hải quan:

- 01 bản chính văn bản cho phép xuất khẩu của bộ thương mại hoặc bộ
quản lý chuyên ngành (đối với hàng xuất khẩu có điều kiện) để đối
chiếu với bản sao phải nộp.

- 02 bản chính tờ khai hải quan hàng xuất khẩu

- 01 bản sao hợp đồng mua bán ngoại thương hoặc giấy tờ có giá trị
tương đương như hợp đồng

- 01 bản giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký
mã số doanh nghiệp (chỉ nộp một lần khi đăng ký làm thủ tục cho lô
hàng đầu tiên tại mỗi điểm làm thủ tục hải quan).

- 02 bản chính bản kê chi tiết hàng hoá (đối với hàng không đồng
nhất)

a. Tờ khai hải quan

Tờ khai hải quan là một văn bản do chủ hàng, chủ phương tiện khai báo
xuất trình cho cơ quan hải quan trước khi hàng hoặc phương tiện xuất
hoặc nhập qua lãnh thổ quốc gia.

Thông lệ quốc tế cũng như pháp luật Việt nam quy định việc khai báo
hải quan là việc làm bắt buộc đối với phương tiện xuất hoặc nhập qua
cửa khẩu quốc gia. Mọi hành vi vi phạm như không khai báo hoặc khai
báo không trung thực đều bị cơ quan hải quan xử lý theo luật pháp hiện
hành.

b. Hợp đồng mua bán ngoại thương

Hợp đồng mua bán ngoại thương là sự thoả thuận giữa những đương sự có
trụ sở kinh doanh ở các nước khác nhau, theo đó bên xuất khẩu có nghĩa
vụ chuyển vào quyền sở hữu của bên nhập khẩu một tài sản nhất định gọi
là hàng hoá. Bên nhập khẩu có nghĩa vụ nhận hàng và trả tiền hàng.

c. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký mã số
doanh nghiệp

Trước đây doanh nghiệp XNK phải nộp giấy phép kinh doanh XNK loại 7
chữ số do Bộ Thương mại cấp. Hiện giờ tất cả các doanh gnhiệp hội đủ
một số điều kiện (về pháp lý, về vốn....) là có quyền xuất nhập khẩu
trực tiếp.

d. Bản kê chi tiết hàng hoá (cargo list)

Bản kê chi tiết hàng hoá là chứng từ về chi tiết hàng hoá trong kiện
hàng. Nó tạo điều kiện thuận tiện cho việc kiểm tra hàng hoá. Ngoài ra
nó có tác dụng bổ sung cho hoá đơn khi lô hàng bao gồm nhiều loại hàng
có tên gọi khác nhau và phẩm cấp khác nhau.

1.2. Chứng từ với cảng và tầu

Ðược sự uỷ thác của chủ hàng. NGN liên hệ với cảng và tầu để lo liệu
cho hàng hóa được xếp lên tâù. Các chứng từ được sử dụng trong giai
đoạn này gồm:

Chỉ thị xếp hàng (shipping note)
Biên lai thuyền phó (Mate’s receipt)
Vận đơn đường biển (Ocean Bill of Lading)
Bản lược khai hàng hoá (Cargo Manifest)
Phiếu kiểm đếm (Dock sheet Tally sheet)
Sơ đồ xếp hàng (Ship’s stowage plan)

a. Chỉ thị xếp hàng:

Ðây là chỉ thị của người gửi hàng cho công ty vận tải và cơ quan quản
lý cảng, công ty xếp dỡ, cung cấp những chi tiết đầy đủ về hàng hoá
được gửi đến cảng để xếp lên tầu và những chỉ dẫn cần thiết,

b. Biên lai thuyền phó

Biên lai thuyền phó là chứng từ do thuyền phó phụ trách về gửi hàng
cấp cho người gửi hàng hay chủ hàng xác nhận tầu đã nhận xong hàng.
Việc cấp biên lai thuyền phó là một sự thừa nhận rằng hàng đã được xếp
xuống tầu, đã được xử lý một cách thích hợp và cẩn thận. Do đó trong
quá trình nhận hàng người vận tải nếu thấy tình trạng bao bì không
chắc chắn thì phải ghi chú vào biên lai thuyền phó.

Dựa trên cơ sở biên lai thuyền phó, thuyền trưởng sẽ ký phát vận đơn
đường biển là tầu đã nhận hàng để chuyên chở

c. Vận đơn đường biển

Vận đơn đường biển là một chứng từ vận tải hàng hoá bằng đường biển do
người chuyên chở hoặc đạI diện của họ cấp cho người gửi hàng sau khi
đã xếp hàng lên tầu hoặc sau khi đã nhận hàng để xếp.

Vận đơn đường biển là một chứng từ vận tải rất quan trọng, cơ bản về
hoạt động nghiệp vụ giữa người gửi hàng vvới người vận tải, giữa người
gửi hàng với người nhận hàng. Nó có tác dụng như là một bằng chứng về
giao dịch hàng hoá, là bằng chứng có hợp đồng chuyên chở

d. Bản khai lược hàng hoá

Ðây là bản lược kê các loại hàng xếp trên tầu đẻ vận chuyển đến các
cảng khác nhau do đại lý tại cảng xếp hàng căn cứ vào vận đơn lập
nên.

Bản lược khai phải chuẩn bị xong ngày sau khi xếp hàng, cũng có thể
lập khi đang chuẩn bị ký vận đơn, dù sao cũng phải lập xong và ký
trước khi làm thủ tục cho tầu rời cảng.

Bản lược khai cung cấp số liệu thông kê về xuất khẩu cũng như nhập
khẩu và là cơ sở để công ty vận tải (tầu) dùng để đối chiếu lúc dỡ
hàng

e. Phiếu kiểm đếm

Dock sheet là một loại phiếu kiểm đếm tại cầu tầu trên đó ghi số lượng
hàng hoá đã được giao nhận tại cầu

Tally sheet là phiếu kiểm đếm hàng hoá đã xếp lên tầu do nhân viên
kiểm đếm chịu trách nhiệm ghi chép

Công việc kiểm đếm tại tầu tuỳ theo quy định của từng cảng còn có một
số chứng từ khác như phiếu ghi số lượng hàng, báo cáo hàng ngày....

Phiếu kiểm đếm là một chứng từ gốc về số lượng hàng hoá được xếp lên
tầu. Do đó bản sao của phiếu kiểm đếm phải giao cho thuyền phó phụ
trách về hàng hoá một bản để lưu giữ, nó còn cần thiết cho những khiếu
nại tổn thất về hàng hoá sau này.

f. Sơ đồ xếp hàng

Ðây chính là bản vẽ vị trí sắp xếp hàng trên tầu. Nó có thể dùng các
màu khác nhau đánh dấu hàng của từng cảng khác nhau để dễ theo dõi,
kiểm tra khi dỡ hàng lên xuống các cảng.

Khi nhận được bản đăng ký hàng chuyên chở do chủ hàng gửi tới, thuyền
trưởng cùng nhân viên điều độ sẽ lập sơ đồ xếp hàng mục đích nhằm sử
dụng một cách hợp lý các khoang, hầm chứa hàng trên tầu cân bằng trong
quá trình vận chuyển.

1.3. Chứng từ khác

Ngoài các chứng từ xuất trình hải quan và giao dịch với cảng, tầu, NGN
được sự uỷ thác của chủ hàng lập hoặc giúp chủ hàng lập những chứng từ
về hàng hoá, chứng từ về bảo hiểm, chứng từ về thanh toán... Trong đó
có thể đề cập đến một số chứng từ chủ yếu sau:

Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of origin)
Hoá đơn thương mại (Commercial invoice)
Phiếu đóng gói (Packing list)
Giấy chứng nhận số lương/trọng lượng (Certificate of quantity/weight)
Chứng từ bảo hiểm

a. Giấy chứng nhận xuất xứ

Giấy chứng nhận xuất xứ là một chứng từ ghi nơi sản xuất hàng do người
xuất khẩu kê khai, ký và được người của cơ quan có thẩm quyền của nước
người xuất khẩu xác nhận.

Chứng từ này cần thiết cho cơ quan hải quan để tuỳ theo chính sách của
Nhà nước vận dụng các chế độ ưu đãi khi tính thuế. Nó cũng cần thiết
cho việc theo dõi thực hiện chế độ hạn ngạch. Ðồng thời trong chừng
mực nhất định, nó nói lên phẩm chất của hàng hoá bởi vì đặc điểm địa
phương và điều kiện sản xuất có ảnh hưởng tới chất lượng hàng hoá.

b. Hoá đơn thương mại


Sau khi giao hàng xuất khẩu, người xuất khẩu phải chuẩn bị một hoá đơn
thương mại. Ðó là yêu cầu của người bán đòi hỏi người mua phải trả số
tiền hàng đã được ghi trên hoá đơn.

c. Phiếu đóng gói

Phiếu đóng gói là bảng kê khai tất cả các hàng hoá đựng trong một kiện
hàng. Phiếu đóng gói được sử dụng để mô tả cách đóng gói hàng hoá ví
dụ như kiện hàng được chia ra làm bao nhiêu gói, loại bao gói được sử
dụng, trọng lượng của bao gói, kích cỡ bao gói, các dấu hiệu có thể có
trên bao gói... Phiếu đóng gói được đặt trong bao bì sao cho người mua
có thể dễ dàng tìm thấy, cũng có khi để trong một túi gắn bên ngoài
bao bì.

d. Giấy chứng nhận số lượng/trọng lượng

Ðây là một chứng thư mà người xuất khẩu lập ra, cấp cho người nhập
khẩu nhằm xác định số trọng lượng hàng hoá đã giao

Tuy nhiên để đảm bảo tính trung lập trong giao hàng, người nhập khẩu
có thể yêu cầu người xuất khẩu cấp giấy chứng nhận số/trọng lượng do
người thứ ba thiết lập như Công ty giám định, Hải quan hay người sản
xuất.

e. Chứng từ bảo hiểm

NGN theo yêu cầu của người xuất khẩu có thể mua bảo hiểm cho hàng hoá.
Chứng từ bảo hiểm là những chứng từ do cơ quan bảo hiểm cấp cho các
đơn vị xuất nhập khẩu để xác nhận về việc hàng hoá đã được bảo hiểm và
là bằng chứng của hợp đồng bảo hiểm

Chứng từ bảo hiểm thường được dùng là đơn bảo hiểm (Insurance Policy)
hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm (Insurance Certificate)

2. Chứng từ phát sinh trong giao nhận hàng nhập khẩu

Khi nhận hàng nhập khẩu, NGN phải tiến hành kiểm tra, phát hiện thiếu
hụt, mất mát, tổn thất để kịp thời giúp đỡ người nhập khẩu khiếu nại
đòi bồi thường.

Một số chứng từ có thể làm cở sở pháp lý ban đầu để khiếu nại đòi bồi
thường, đó là:

Biên bản kết toán nhận hàng với tàu
Biên bản kê khai hàng thừa thiếu
Biên bản hàng hư hỏng đổ vỡ
Biên bản giám định phẩm chất
Biên bản giám định số trọng lượng
Biên bản giám định của công ty bảo hiểm
Thư khiếu nại
Thư dự kháng
..........
a. Biên bản kết tóan nhận hàng với tàu (Report on receipt of cargo-
ROROC)

Ðây là biên bản được lập giữa cảng với tàu sau khi đã dỡ xong lô hàng
hoặc toàn bộ số hàng trên tàu để xác nhận số hàng thực tế đã giao nhận
tại cảng dỡ hàng qui định.

Văn bản này có tính chất đối tịch chứng minh sự thừa thiếu giữa số
lượng hàng thực nhận tại cảng đến và số hàng ghi trên bản lược khai
của tàu. Vì vậy đây là căn cứ để người nhận hàng tại cảng đến khiếu
nại người chuyên chở hay công ty bảo hiểm (nếu hàng hoá đã được mua
bảo hiểm). Ðồng thời đây cũng là căn cứ để cảng tiến hành giao nhận
hàng nhập khẩu với nhà nhập khẩu và cũng là bằng chứng về việc cảng đã
hoàn thành việc giao hàng cho người nhập khẩu theo đúng số lượng mà
mình thực tế đã nhận với người chuyên chở.

b. Biên bản kê khai hàng thừa thiếu (Certificate of shortlanded cargo-
CSC)

Khi giao nhận hàng với tàu, nếu số lượng hàng hoá trên ROROC chênh
lệch so với trên lược khai hàng hoá thì người nhận hàng phải yêu cầu
lập biên bản hàng thừa thiếu. Như vậy biên bản hàng thừa thiếu là một
biên bản được lập ra trên cơ sở biên bản kết toán nhận hàng với tàu và
lược khai.

c. Biên bản hàng hư hỏng đổ bỡ (Cargo outum report- COR)

Trong quá trình dỡ hàng ra khỏi tàu tại cảng đích, nếu phát hiện thấy
hàng hoá bị hư hỏng đổ vỡ thì đại diện của cảng (công ty giao nhận,
kho hàng). và tàu phải cùng nhau lập một biên bản về tình trạng đổ vỡ
của hàng hoá. Biên bản này gọi là biên bản xác nhận hàng hư hỏng đỏ vỡ
do tàu gây nên.

d. Biên bản giám định phẩm chất (Survey report of quality)

Ðây là văn bản xác nhận phẩm chất thực tế của hàng hoá tại nước người
nhập khẩu (tại cảng đến) do một cơ quan giám định chuyên nghiệp cấp.
Biên bản này được lập theo qui định trong hợp đồng hoặc khi có nghi
ngờ hàng kém phẩm chất.

e. Biên bản giám định số lượng/ trọng lượng

Ðây là chứng từ xác nhận số lượng, trọng lượng thực tế của lô hàng
được dỡ khỏi phương tiện vận tải (tàu) ở nước người nhập khẩu. Thông
thường biên bản giám định số lượng, trọng lượng do công ty giám định
cấp sau khi làm giám định.

f. Biên bản giám định của công ty bảo hiểm.

Biên bản giám định của công ty bảo hiểm là văn bản xác nhận tổn thất
thực tế của lô hàng đã được bảo hiểm do công ty bảo hiểm cấp để làm
căn cứ cho việc bồi thường tổn thất.

g.Thư khiếu nại

Đây là văn bản đơn phương của người khiếu nại đòi người bị khiếu nại
thoả mãn yêu sách của mình do người bị khiếu nại đã vi phạm nghĩa vụ
hợp đồng (hoặc khi hợp đồng cho phép có quyền khiếu nại).

h. Thư dự kháng (Letter of reservation)

Khi nhận hàng tại cảng đích, nếu người nhận hàng thấy có nghi ngờ gì
về tình trạng tổn thất của hàng hoá thì phải lập thư dự kháng để bảo
lưu quyền khiếu nại đòi bồi thường các tổn thất về hàng hoá của mình.
Như vậy thư dự kháng thực chất là một thông báo về tình trạng tổn thất
của hàng hoá chưa rõ rệt do người nhận hàng lập gửi cho người chuyên
chở hoặc đại lý của người chuyên chở.

Sau khi làm thư dự kháng để kịp thời bảo lưu quyền khiếu nại của mình,
người nhận hàng phải tiến hành giám định tổn thất của hàng hoá và lập
biên bản giám định tổn thất hoặc biên bản hàng đổ vỡ hư hỏng để làm cơ
sở tính toán tiền đòi bồi thường.

Tóm lại, Giao nhận vận tải hàng hoá xuất nhập khẩu chuyên chở bằng
đường biển là nghiệp vụ phức tạp trong buôn bán quốc tế. Hợp đồng xuất
nhập khẩu chỉ có thể thực hiện được khi hoạt động giao nhận vận tải
được thực hiện. Hợp đồng xuất nhập khẩu là hợp đồng thay đổi quyền sở
hữu song quyền sở hữu di chuyển như thế nào phải cần đến giao nhận
vận tải. Giao nhận và vận tải đóng vai trò hết sức quan trọng trong
buôn bán quốc tế.
__________________
Xa.... Mờ dần ...!

Share your friends about this thread

Reply With Quote
The Following 46 Thank You to yeubien For This Useful Post:
[T]om[M]y (06-09-12), 123456789 (20-01-11), babybuon245 (22-08-11), bluebird (26-11-10), caothuvodoi (17-03-14), chuhue90 (25-06-13), contraidegan (01-06-10), daiya2086 (31-03-10), datkhi (19-06-10), donmafja (21-09-10), Foreman (02-12-11), Hùng GCECVN (20-09-11), HaLogistcs (15-01-11), hathao (04-08-11), heodien (19-10-11), hiendl92 (02-12-10), hoagio (04-03-13), hp1012 (31-03-10), HUANGPHUONG (25-08-11), jimmyquang (04-05-11), kingkonglady (28-03-13), lengoc2210 (10-05-12), luuvanle (04-04-11), manhne (04-04-11), meo (15-09-11), minhchunghp (16-03-12), ngocsam (30-08-12), nguyetmoon_88 (16-07-10), nhutrang_ovc (09-12-10), pcd2710 (30-03-14), pham minh tue (27-01-12), phuong.martine (24-12-14), ryna_kt05b (02-08-10), spent (13-09-11), thachthaodt136 (20-02-13), thaohanuvn (07-01-11), thienthanh_cofer (04-05-12), thuanktdn88 (26-06-10), thuthuongtran (07-09-11), thuthuynguyen (15-12-11), tse31031 (25-07-11), tuannguyengtvt (15-03-12), vietxnk (09-07-13), vissailove (14-02-12), vitbuptrang (20-10-11), zinhzun (14-10-10)
  #2  
Old 13-09-11, 10:06 AM
viethien viethien vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Member
 

Join Date: Sep 2011
Location: Ha Noi
Age: 33
Posts: 1
Downloads: 1, Uploads: 0
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Cảm ơn bạn nhiều
Reply With Quote
  #3  
Old 20-10-11, 12:50 AM
vitbuptrang vitbuptrang vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Member
 

Join Date: Dec 2009
Location: ha noi
Posts: 2
Downloads: 1, Uploads: 0
Thanks: 13
Thanked 0 Times in 0 Posts
với gà mới như mình thì rất là chi tiết,bổ ích.
Reply With Quote
  #4  
Old 26-10-11, 03:48 PM
nhuanhkq4 nhuanhkq4 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Member
 

Join Date: Aug 2011
Location: sai gon
Age: 26
Posts: 1
Downloads: 6, Uploads: 0
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
bun qua ah
Reply With Quote
  #5  
Old 22-08-12, 09:38 PM
[T]om[M]y's Avatar
[T]om[M]y [T]om[M]y vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Junior Member
 

Join Date: Aug 2011
Location: Ha Noi
Posts: 48
Downloads: 53, Uploads: 0
Thanks: 220
Thanked 5 Times in 4 Posts
Khó nhớ wá, zzz.
Reply With Quote
Post New Thread Reply
Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Methods of International Payment - Các phương thức thanh toán quốc tế admin International Payments 32 08-01-16 02:55 PM
Quy trình XNK nguyên liệu gia công clacken2410 Customs procedures 44 09-07-13 07:58 PM
Vận đơn đường biển và chứng nhận thực xuất heomice B/L and Relating documents 24 09-07-13 07:54 PM


Bookmarks

Tags
đường biển, bảo hiểm, giao nhận, hóa đơn, vận đơn


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump

Sponsored links
Online Support
All times are GMT +7. The time now is 12:52 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
© Eastern Dragon Co. Ltd.,. All rights reserved.Ad Management plugin by RedTyger