PDA

View Full Version : Thông tư 79/2009/TT-BTC - Thủ tục Hải quan đối với hàng hóa XNK


admin
24-05-09, 09:07 PM
Thông tư 79/2009/TT-BTC

Chào các bạn

Thông tư 79/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 07/4/2009 (Thông tư 79) hướng dẫn về thủ tục Hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Thông tư 79 thay thế các Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 12/5/2005, Thông tư số 114/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005, Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007, Thông tư số 05/2009/TT-BTC ngày 13/1/2009 của Bộ Tài chính hiện hành.

Thông tư 79 có hiệu lực từ ngày 04/6/2009. Đây là văn bản hướng dẫn bao quát, tổng hợp, chuyên sâu tất cả các mảng nghiệp vụ hải quan đối với hàng hóa, phương tiện vận tải xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, quá cảnh trên cơ sở quy định hiện hành của Luật Hải quan, Nghị định số 154/2005/NĐ-CP của Chính phủ, Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu, Luật quản lý thuế và pháp luật có liên quan.

Mời các bạn bấm vào biểu tượng dưới đây để download thông tư 79 về nghiên cứu nhé !


http://www.vietship.vn/downloads.php?do=file&id=148


Enjoy !

kaisea
24-05-09, 10:45 PM
thanks you very much !

vuanh0811
25-05-09, 03:21 PM
thank u U !

chuotnhannho
26-05-09, 02:53 PM
Hi, Chào mọi người nhé.

admin
27-05-09, 08:07 PM
TẬP HUẤN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
THÔNG TƯ 79/2009/TT- BTC


Thông tư số 79/2009/TT- BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 04/6/2009 và là văn bản quan trọng, có nhiều nội dung quy định mới liên quan trực tiếp đến thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan đối với hang hóa xuất khẩu, nhập khẩu… của các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp.

Để giúp các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, các đơn vị dịch vụ làm thủ tục hải quan cùng hiểu và thực hiện thống nhất các quy định mới nói trên, Chi cục Hải quan Khu chế xuất & Khu công nghiệp Hải Phòng tổ chức “ Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Thông tư số 79/2009/TT-BTC của Bộ tài chính ’’

Thời gian : Từ 8 h00 đến 11h30 ngày 30/5/2009 (Thứ bảy )

Địa điểm : Hội trường Cty phát triển khu công nghiệp Nomura – Hải Phòng.

Thành phần :Trưởng bộ phận kinh doanh, xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp làm thủ tục hải quan tại Chi cục hải quan KCX & KCN Hải Phòng, Đại diện các đơn vị dịch vụ làm thủ tục Hải quan, Đại diện Lãnh đạo các Phòng chức năng Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, Đại diện Cty phát triển KCN Nomura – Hải Phòng ( NHIZ ).

Giảng viên : Lãnh đạo Phòng nghiệp vụ Cục Hải quan TP Hải Phòng.

Chi cục Hải quan Khu chế xuất & Khu công nghiệp Hải Phòng trân trọng kính mời đại biểu tới dự để hội nghị đạt kết quả tốt.


NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH TẠI HỘI NGHỊ TẬP HUẤN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
THÔNG TƯ 79/2009/TT- BTC CỦA BỘ TÀI CHÍNH

( Hội nghị do Chi cục hải quan khu chế xuất & khu công nghiệp Hải Phòng tổ chức ngày 30/05/2009 )


I. Khái quát chung về thông tư 79/2009/ TT-BTC của Bộ tài chính :

- Sự cần thiết phải ban hành Thông tư 79/2009/ TT-BTC.
- Bố cục của thông tư.

II. Một số nội dung quy định mới tại Thông Tư số 79/2009/TT-BTC liên quan trực tiếp đến thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan… đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp :

1. Về hồ sơ hải quan và khai hải quan ( Điều 10 và điều 11 )

2. Các quy định về sửa chữa tờ khai, bổ sung tờ khai, thay tờ khai, hủy tờ khai (Điều 12, điều 13 và điều 27 )

3. Các nội dung cần đi sâu nghiên cứu :

- Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Doanh nghiệp chế xuất ( Điều 45 )
- Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký tờ khai một lần Điều 40 )
- Thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập, tạm xuất; hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị trả lại ( Điều 50 và điều 51)
- Thủ tục hải quan đối với hang hóa xuất khẩu, nhập khẩu, để thực hiện hợp đồng gia công hàng hóa với thương nhân nước ngoài (Điều 39 )
- Thủ tục hải quan đối với hang hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo loại hình nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất ( Điều 30 đến 36)
- Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu (Điều 57)
- Việc miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn năm năm đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm ( Khoản 16, điều 100)
- Việc miễn thuế đối với tài sản cố định, hồ sơ, nơi đăng ký danh mục (Điều 100, điều 101 và điều 103 )

-------------------------------------------------

Nhận được giấy mời của Chi cục Hải quan Khu chế xuất & Khu công nghiệp Hải Phòng. Chúng tôi sẽ cử người tham dự buổi tập huấn này và có thông tin nào bổ ích sẽ post lên diễn đàn để mọi người cùng nghiên cứu, học tập.

heomice
28-05-09, 01:34 PM
Để hệ thống các quy định liên quan đến quản lý hải quan đối với hàng hóa, phương tiện vận tải XNK, XNC, quá cảnh theo hướng đầy đủ, thống nhất, Thông tư 79/2009/TT-BTC đã được ban hành ngày 20/4/2009. Điểm đáng chú ý là tại Thông tư 79 có một số quy định mới về thủ tục hải quan... mà các văn bản pháp luật trước đó quy định chưa cụ thể.

Quy định có tính hệ thống

Đó là một trong những yêu cầu đặt ra khi ban hành Thông tư 79. Bởi lẽ thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK được quy định tổng hợp tại nhiều văn bản pháp luật như Luật Hải quan, Luật Quản lý thuế, Nghị định 154/2005/NĐ-CP và các văn bản pháp luật liên quan. Chẳng hạn như Luật Quản lý thuế (thực hiện từ 1/7/2007) mặc dù đã quy định thống nhất thủ tục thuế với thủ tục hải quan, nhưng các thủ tục này lại được hướng dẫn tại các văn bản riêng của Bộ Tài chính. Hoặc một số quy định về thủ tục mang tính quy phạm pháp luật được đưa vào các quy trình thủ tục hải quan do TCHQ ban hành nên chưa bảo đảm tính pháp lý. Bên cạnh đó thực tế qua thực hiện các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan và thủ tục quản lý thuế đã phát sinh một số bất cập, vướng mắc do chưa được hướng dẫn cụ thể và chi tiết hoặc chưa phù hợp. Trong nhiều trường hợp phải hướng dẫn bằng các văn bản hành chính của TCHQ hoặc của Bộ Tài chính, mà lẽ ra các nội dung này cần được đưa vào văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm hiệu lực thi hành và thống nhất thực hiện.

Vì vậy Thông tư 79 nhằm hệ thống lại một cách đầy đủ các quy định liên quan đến thủ tục hải quan và thủ tục quản lý thuế, giúp DN và cán bộ hải quan dễ tra cứu, áp dụng.

Thủ tục hải quan có nhiều điểm mới

Tại Thông tư 79 có bổ sung một số nội dung mới hoặc hướng dẫn cụ thể những quy định liên quan đến các chuẩn mực quốc tế phù hợp với quy định tại Luật Hải quan, Luật Quản lý thuế, Nghị định 154 và Nghị định 85/2007/NĐ-CP. Đồng thời quy định thống nhất thủ tục quản lý thuế với thủ tục hải quan; sửa đổi, bổ sung một số nội dung cho phù hợp với yêu cầu quản lý.

Liên quan đến quyền lợi của DN, hiện nay các đơn vị hải quan vẫn đang giải quyết thủ tục hải quan ngoài giờ hành chính, song chưa được quy định chính thức. Do đó Khoản 4 Điều 5 Thông tư 79 hướng dẫn: Cơ quan Hải quan có thể xem xét, chấp thuận việc kiểm tra thực tế và thông quan hàng hóa ngoài giờ hành chính trên cơ sở đăng ký trước bằng văn bản của người khai hải quan và điều kiện thực tế của mình. Về phối hợp giữa Hải quan và DN, điểm c khoản 4 Điều 5 Thông tư 79 hướng dẫn: Việc phối hợp, trao đổi cung cấp thông tin giữa cơ quan Hải quan với người khai hải quan, người nộp thuế có thể thông qua biên bản ghi nhớ để bảo đảm tuân thủ nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên tham gia ký kết.

Một điểm đáng chú ý tại Thông tư 79 có quy định DN được xem hàng hoá XNK trước khi khai báo hải quan. Đây là quy định đã có trong Luật Hải quan nhưng chưa được hướng dẫn tại văn bản dưới luật. Việc xem trước hàng hoá phải được sự chấp thuận của người đang giữ hàng hóa và chịu sự giám sát của cơ quan Hải quan. Khi xem trước hàng hoá, người giữ hàng hoá phải lập biên bản chứng nhận, có xác nhận của người đang giữ hàng hoá, chủ hàng và công chức hải quan giám sát. Hải quan niêm phong hàng hoá sau khi chủ hàng xem hàng hoá.

Ngoài ra Thông tư 79 hướng dẫn cụ thể, chi tiết một số điểm mới về khai báo trên tờ khai hải quan; bổ sung một số loại chứng từ phải nộp trong hồ sơ hải quan; việc thay đổi sửa chữa tờ khai hải quan, huỷ tờ khai hải quan... Đây là những quy định chưa được hướng dẫn hoặc hướng dẫn chưa cụ thể tại Thông tư 112 về thủ tục hải quan.

Đức Hà - Báo DĐDN

chuotbo
28-05-09, 02:37 PM
Nhà mình đã có ai nghiên cứu ra cái gì mới ở TT79 chưa?
Có mấy cái lằng nhằng lắm đấy.

Nếu có ý kiến gì quân ta hội ý trước để khi gặp mấy pác HQ hướng dẫn ta vặn vẹo luôn.

heomice
28-05-09, 02:50 PM
@chuotbo: Lâu lắm mới thấy bác xuất hiện :rolleyes:
Em thấy về phần thủ tục hải quan của thông tư này là có nhiều điểm mới, không biết mấy bác làm thủ tục bên KCX có thấy những điểm mới này không?

chuotbo
28-05-09, 02:58 PM
Chào Heomice,

Có rất nhiều điểm mới ở TT này, tuy nhiên anh chỉ sợ nhất cái điều 57. Cụ thể là nó quy định tất cả các hàng nhập chuyển cửa khẩu đều phải niêm phong, kẹp chì (dù miễn kiểm hay phải kiểm) từ cửa khẩu về Chi cục HQ ngoài cửa khẩu.

Quyền lợi sát sườn của các DNCX đang bị ảnh hưởng rồi đây.

NguyenGia
29-05-09, 02:45 PM
Chào Heomice,

Có rất nhiều điểm mới ở TT này, tuy nhiên anh chỉ sợ nhất cái điều 57. Cụ thể là nó quy định tất cả các hàng nhập chuyển cửa khẩu đều phải niêm phong, kẹp chì (dù miễn kiểm hay phải kiểm) từ cửa khẩu về Chi cục HQ ngoài cửa khẩu.

Quyền lợi sát sườn của các DNCX đang bị ảnh hưởng rồi đây.

Em cũng chưa hiểu sẽ thực hiện điều này theo kiểu gì - chi phí làm hàng sẽ đội lên một đống.....

lequyle
29-05-09, 03:22 PM
:rolleyes: Ngay mai thu 7 toi lai co viec ban roi, co ban nao biet thong tin ve mot buoi huong dan vao hom khac khong ????? cho toi biet voi.
Thank in advance!

Sandy
01-06-09, 10:52 AM
Thông tư này hay quá và có nhiều cái mới. Tiếc quá mấy hôm bận mình không vào xem được nếu không đã đi dự tập huấn. Vừa rồi có bác nào đi dự tập huấn không vậy? Có gì hay post lên cho anh em cùng tham khảo với.

admin
01-06-09, 10:27 PM
Sao vẫn chưa thấy mấy anh em đi tập huấn về thông tư 79 post bài lên forum để mọi người cùng học tập nhỉ.

heomice
02-06-09, 09:04 AM
Chào các bạn thành viên Vietship,Rất xin lỗi các bạn vì đã không kịp gửi bài viết sau khi đi tham dự buổi tập huấn triển khai TT 79/2009 của Bộ Tài Chính. Do Thông tư rất dài (165 trang bao gồm cả hướng dẫn) nên việc rút gọn và lưu ý những điểm mới của thông tư này so với công việc khai hải quan hiện tại đang thực hiện là khá nhiều. Hiện tại, mình vẫn đang tiếp tục cập nhật nội dung, mong các bạn xem trước những thông tin của buổi triển khai dưới đây:TẬP HUẤN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
THÔNG TƯ SỐ 79/2009/TT-BTC CỦA BỘ TÀI CHÍNH


I. Khái quát chung:1. Sự cần thiết ban hành:

- Luật quản lý thuế đã quy định thống nhất thủ tục thuế với thủ tục hải quan. Hiện tại, thủ tục hải quan chưa gắn với thủ tục thuế nên hạn chế yêu cầu của quản lý thuế.
- Trong quá trình thực hiện về thủ tục hải quan, quản lý thuế đã phát sinh vướng mắc, bất cập.
- Việc quy định thủ tục hải quan ở nhiều văn bản dẫn đến khó khăn trong việc áp dụng.

2. Bố cục của Thông tư: gồm 165 điều, bố cục thành 7 phần và 6 phụ lục:

- Phần 1: Hướng dẫn chung (5 điều)
- Phần 2: Thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại (gồm 63 điều, bố cục thành 3 chương).
- Phần 3: Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại (gồm 5 điều)
- Phần 4: Thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng, gồm 19 điều
- Phần 5: Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các quy định khác về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu: gồm 45 điều, bố cục thành 8 mục.
- Phần 6: Kiểm tra sau thông quan, thanh tra thuế: gồm 26 điều.
- Phần 7: Tổ chức thực hiện: gồm 2 điều.

Chi cục trưởng Phạm Quang Tự
Chi cục HQ Khu chế xuất & KCN - Cục Hải Quan TP. Hải Phòng
đang trao đổi cùng Doanh nghiệp trong buổi tập huấn

http://www.vietship.vn/gallery/files/192-chi-cuc-truong.gif


II. Một số nội dung cơ bản về thủ tục hải quan,
kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu


1. Xác nhận trước xuất xứ:

Thông tư 79:

Thủ tục xác nhận xuất xứ (K1, Đ8) - Hồ sơ đề nghị xác nhận:


Đơn đề nghị
Bản kê nguyên vật liệu dùng để sản xuất hàng hóa
Các chứng từ khác: Giấy chứng nhận giám định, giấy chứng nhận gia công lắp ráp …
TCHQ xem xét ban hành phiếu xác nhận trong 150 ngày làm việc. Phiếu xác nhận có hiệu lực 1 năm.
Trong thời hạn hiệu lực của phiếu xác nhận, cơ quan Hải quan xem xét lại hoặc hủy bỏ giá trị của phie61ukhi xảy ra một trong các trường hợp: các văn bản quy phạm được sửa đổi bổ sung; các yếu tố đánh giá xuất xứ của hàng đã thay đổi …
Phiếu xác nhận không có giá trị hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt (K10, Đ8)
Thông tư 112: Không quy định


2. Khai hải quan: (điều 10):

Thông tư 79:
A. Việc khai hải quan (bao gồm cả khai thuê khi làm thủ tục hải quan) thực hiện theo mẫu tờ khai hải quan (K1, Đ10):Đối với hàng nhập khẩu, khai hải quan trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hàng đến cửa khẩu.
Hàng XNK theo các loại hình khác nhau hoặc có thời hạn nộp thuế khác nhau thì phải khai trên các tờ khai khác nhau.
Hàng XNK thuộc diện được giảm mức thuế suất theo quy định thì phải khai cả mức thuế suất trước khi giảm và tỉ lệ phẩn trăm giảm.
Hàng hóa XNK theo các loại hình khác nhau và / hoặc có thời hạn nộp thuế khác nhau thì phải khai trên tờ khai HQ khác nhau theo từng loại hình tương ứng hoặc từng thời hạn nộp thuế tương ứng (Khoản 1 điều 10)

Lý do: thuận tiện cho việc thực hiện thời hạn nộp thuế, theo dõi nộp thuế.


TT 59: Chưa có


B. Trách nhiệm của người khai hải quan, người nộp thuế (K2, Đ 10)


Tự kê khai đầy đủ, chính xác, trung thực các yếu tố làm căn cứ tính thuế, hoặc miễn, giảm, hoàn thuế.
Tự xác định chịu trách nhiệm về việc kê khai số tiền thuế phải nộp, được miễn, giảm, hoàn.
Sử dụng hàng hóa đúng mục đích.
C. Xử lý đối với hàng đã được xác định thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế nhưng thay đổi mục đích sử dụng hoặc được phép thay đổi mục đích sử dụng (K3, Đ 10):


Người nộp thuế phải thông báo với hải quan nơi làm thủ tục về số lượng, chất lượng, … hàng sẽ thay đổi mục đích sử dụng.
Người nộp thuế chỉ được chuyển đổi mục đích sử dụng sau khi hải quan kiểm tra xác định thực tế hàng hóa.
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày chuyển đổi mục đích sử dụng, người nộp thuế phải kê khai số tiền thuế, tiền phạt phải nộp.
Người nộp thuế có trách nhiệm nộp đủ số tiền thuế, tiền phạt cho hàng hóa đã được xác định không thuộc đối tượng chịu thuế hoặc đã được miễn, xét miễn thuế nhưng sau đó thay đổi mục đích sử dụng trong thời hạn quy định.
Trường hợp người nộp thuế thay đổi mục đích sử dụng nhưng thông báo hoặc kê khai quá thời hạn quy định hoặc không tự giác kê khai, cơ quan Hải quan hoặc cơ quan khác điều tra phát hiện thì bị ấn định số tiền thuế, tiền phạt phải nộp.
Rất nhiều doanh nghiệp đến tham dự buổi tập huấnhttp://www.vietship.vn/gallery/files/192-doanh-nghiep-1.gif

3. Hồ sơ hải quan:

A. Đối với hàng xuất khẩu (K1, Đ11)


Tờ khai Hải quan (2 bản chính)
Hợp đồng mua bán hoặc giấy tờ tương đương hợp đồng: 1 bản sao
Tùy trường hợp người khai HQ phải nộp thêm, xuất trình:Bản kê chi tiết: 1 bản chính
Giấy phép: 1 bản chính
Các chứng từ khác có liên quan theo quy định: 1 bản chính

Trường hợp hàng thuộc đối tượng miễn thuế XK phải có thêm:


Danh mục hàng miễn thuế kèm phiếu theo dõi trừ lùi
Giấy báo trúng thầu hoặc giấy chỉ định thầu kèm hợp đồng cung cấp hàng hóa, hợp đồng ủy thác XK: nộp 1 bản sao và xuất trình bản chính;
Giấy tờ khác chứng minh hàng XK thuộc đối tượng miễn thuế;
Bảng kê danh mục tài liệu của hồ sơ đề nghị miễn thuế
TT 112 và TT 59: chưa quy định danh mục miễn thuế đối với hàng XK


B. Đối với hàng Nhập khẩu (K2, Đ11):


Tờ khai HQ: 2 bản chính
HĐ mua bán hàng hóa và các giấy tờ pháp lý tương đương hợp đồng: 1 bản sao;
Hóa đơn TM: 1 bản chính;
Vận tải đơn: 1 bản sao chụp từ bản gốc;
Tùy trường hợp người khai HQ phải nộp thêm, xuất trình:Bản kê chi tiết hàng hóa hoặc bản có giá trị tương đương như điện báo, fax, telex…
Giấy đăng ký kiểm tra hoặc giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc giấy báo kết quả kiểm tra củ cơ quan kiểm tra đối với hàng NK thuộc Danh mục hàng phải kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm dịch động thực vật.Chứng thư giám định: 1 bản chính;
Tờ khai trị giá: 2 bản chính
Giấy phép NK: 1 bản chính;
Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa: 1 bản gốc trong các trường hợp:Hàng xó xuất xứ từ nước hoặc nhóm nước có thỏa thuận áp dụng ưu đãi đặc biệt với VN;
Hàng NK được thông báo đang ở thời điểm có nguy cơ gây hại đến sức khỏe cộng đồng …
Hàng NK từ các nước có VN thông báo đang ở thời điểm áp dụng thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, biện pháp hạn ngạch thuế quan…
Hàng NK phải tuân thủ các chế độ quản lý NK theo quy định;

Ghi chú: C/O đã nộp cho HQ không được sửa chữa nội dung hoặc thay thế (trừ trường hợp do chính cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp C/O sửa đổi, thay thế trong thời hạn quy định)

Trường hợp hàng thuộc đối tượng miễn thuế NK (theo điều 100), tùy trường hợp phải có:


Danh mục hàng miện thuế kèm phiếu theo dõi trừ lùi;
Giấy báo trúng thầu hoặc giấy chỉ định thầu kèm hợp đồng cung cấp hàng hóa, hợp đồng ủy thác NK: nộp 1 bản sao và xuất trình bản chính;
Giấy tờ khác chứng minh hàng NK thuộc đối tượng miễn thuế;
Bảng kê danh mục tài liệu của hồ sơ đề nghị miễn thuế
Tờ khai xác nhận viện trợ, …
Giấy đăng ký kinh doanh giống vật nuôi, cây trồng.
Hàng NK thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT (theo Luật thuế GTGT) hồ sơ gồm:Giấy báo trúng thầu,
Hợp đồng ủy thác,
Văn bản giao nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án, …
Cam kết của DN về mục đích sử dụng của hàng hóa
Hợp đồng thuê tàu bay, giàn khoan, …
Giấy xác nhận hàng NK phục vụ quốc phòng
Bảng đăng ký vật tư nguyên vật liệu NK để trực tiếp SX hàng hóa tiêu thụ trong nước

Các trường hợp miễn thuế:


Hàng hóa TNTX, TXTN để tham dự hội trợ triển lãm, …
Hàng là tài sản di chuyển
Hàng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao
Hàng gia công
Hàng theo tiêu chuẩn hành lý miễn thuế
Hàng mua bán, trao đổi của cư dân biên giới
Hàng NK tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư
Giống cây trồng vật nuôi
Hàng NK của DN BOT, BTO, BT
Miễn thuế NK đối với trang thiết bị NK của dự án ODA
Hàng NK phục vụ hoạt động dầu khí
Hàng của cơ sở đóng tàu
Miễn thuế NK nguyên liệu, vật tư, phục vụ trực tiếp cho SX phần mềm
Miễn thuế NK đối với hàng sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ
Miễn thuế NK trong thời hạn 5 năm đối với NVL, linh kiện, bán thành phẩm
Máy móc, thiết bị, PTVT của nhà thầu nước ngoài
Nguyên liệu NK để phục vụ SX của các dự án đầu tư trong khu kinh tế
Một số trường hợp đặc biệt khác
4. Sửa chữa tờ khai, khai bổ sung hồ sơ HQ (điều 12)

A. Thực hiện trong các trường hợp sau: (K1, D12):


Sửa chữa TK trước khi kiểm tra thực tế hàng hóa hoặc trước khi có QĐ miễn kiểm tra đối với các nội dung sai sót không gây ảnh hưởng đến số tiền thuế phải nộp.
Khai bổ sung trước khi cơ quan HQ kiểm tra thực tế hàng hóa hoặc QĐ miễn kiểm tra thực tế hàng hóa.
Khai bổ sung trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày đăng ký TK nếu có ảnh hưởng đến số tiền thuế phải nộp khi đáp ứng đủ các ĐK sau:

Sai do người khai tự phát hiện, khai với cơ quan HQ
Khai báo trong thời hạn 60 ngày nhưng trước khi cơ 1uan HQ thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.
Có sai về tính thuế, trị giá, xuất xứ, mã số …
Người khai có đủ cơ sở chứng minh và cơ quan HQ phải có đủ cơ sở, điều kiện kiểm tra, xác định tính trung thực, chính xác và hợp pháp của việc khai bổ sung.

TT 112: tại điểm VI chỉ đề cập đến nguyên tắc, chưa có hướng dẫn cụ thể và trên thực tế vẫn có tình trạng sửa chữa, tẩy xóa tùy tiện trên TK.


B. Nội dung sửa chữa, khai bổ sung (K2, D12)


Khai thông tin làm cơ sở xác định các yếu tố, căn cứ tính thuế hoặc xác định đối tượng miễn, xét miễn, giảm, hoàn thuế.
Khai bổ sung số tiền thuế phải nộp, đã nộp, số tiền chênh lệch, số tiền phạt chậm nộp đối với từng mặt hàng.
Sửa chữa, khai bổ sung thông tin khác trên tờ khai HQ
C. Hồ sơ sửa chữa, khai bổ sung (K3, D12):


Văn bản sửa chữa, khai bổ sung: 2 bản chính
Giấy tờ chứng minh việc sửa chữa, khai bổ sung
D. Xử lý hồ sơ sửa chữa, khai bổ sung (K4, D12):


Trách nhiệm của người khai
Trách nhiệm của cơ quan HQ
E. Trường hợp tự phát hiện có sai sót, tự giác khai báo trước khi thanh tra thuế tại trụ sở DN nhưng quá thời hạn 60 ngày; người khai có đủ cơ sở chứng minh và HQ có đủ cơ sở, điều kiện kiểm tra, xác định tính hợp pháp của việc khai thì xử lý (K5, D12)


Thực hiện khai như các điểm trên; nộp đủ số tiền thuế thiếu, số tiền phạt chậm nộp (nếu có), chấp hành QĐ xử phạt VPHC của cơ quan HQ.
HQ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ như trường hợp khai bổ sung nêu trên, xử lý vi phạm hành chính và ghi chú vào văn bản khai bổ sung.
5. Thay tờ khai HQ (Điều 13)

Khi thay đổi loại hình XNK phải thực hiện trước khi kiểm tra thực tế hàng hoặc trước khi QĐ miễn kiểm tra thực tế hàng. Thủ tục như sau:


Có văn bản gửi Chi cục HQ nơi đăng ký TK có giải trình lý do thay TK
Lãnh đạo Chi cục xem xét lý do, giải trình nếu hợp lý và không phát hiện có Gian lận TM thì chấp nhận, chuyển công chức thực hiện như sau:Thu hồi, hủy TK đã đăng ký
Đăng ký TK mới gồm TK mới và hồ sơ lô hàng của TK đã hủy
Ghi chú trên hệ thống
Lưu TK hủy

http://www.vietship.vn/gallery/files/192-doanh-nghiep.gif

(Còn tiếp)

Tran Trang
02-06-09, 04:00 PM
Cám ơn mọi người rất nhiều.

Những thông tin mọi người post rất bổ ích.

Thank you.

Yamahamvui
03-06-09, 03:09 PM
Thông tin của các bạn thật bổ ích. Cám ơn các bạn rất nhiều.

lamdautramho
03-06-09, 11:28 PM
ơ hay nhỉ! Chuột bố còn kém tuổi anh Hùng xa cơ mà, lại xưng hô như vậy nhỉ....thật là lạ đó.
Mấy anh em liên hệ lại với nhau đi nếu ko gặp nhau rồi mới "ngã ngửa" ra :D,không cẩn thận mấy anh em hôm đi tham dự Offline ở HP lại cười cho đấy!

heomice
04-06-09, 08:18 AM
Sao bác lại nói thế, em còn kém bác Chuột bố mấy tuổi đó! Chắc có sự nhầm lẫn ở đây rồi! :p

ơ hay nhỉ! Chuột bố còn kém tuổi anh Hùng xa cơ mà, lại xưng hô như vậy nhỉ....thật là lạ đó.
Mấy anh em liên hệ lại với nhau đi nếu ko gặp nhau rồi mới "ngã ngửa" ra :D,không cẩn thận mấy anh em hôm đi tham dự Offline ở HP lại cười cho đấy!

chikanguyen
04-06-09, 09:22 AM
Cả nhà ơi, có phải hình thức Xuất - Nhập khẩu tại chỗ đã thay đổi form tờ khai rồi ko ạh? giúp em với

chuotbo
04-06-09, 10:45 AM
Thông tư này hay quá và có nhiều cái mới. Tiếc quá mấy hôm bận mình không vào xem được nếu không đã đi dự tập huấn. Vừa rồi có bác nào đi dự tập huấn không vậy? Có gì hay post lên cho anh em cùng tham khảo với.

Anh chả thấy hay ho gì.

À, được mỗi điểm hay là đối với thủ tục XNK tại chỗ thì nếu có kiểm hoá thì chỉ kiểm hoá đầu nhập khẩu.

heomice
04-06-09, 03:10 PM
Chào các bạn,

Mình tiếp tục cập nhật nội dung thông tư 79 để các bạn áp dụng nhé!

7. TTHQ đối với hàng XK, NK để thực hiện HĐGC với thương nhân nước ngoài (Theo thông tư số 116/2008/TT-BTC):

A. Quy định chung: (Mục 1):
- Về khái niệm:


Phụ liệu:
Vật tư gia công
Phế liệu gia công
Phế phẩm gia công:
Phế thải gia công
Tỉ lệ hao hụt nguyên liệu, vật tư
- Nơi làm TTHQ:


TTHQ được thực hiện tại 1 Chi cục HQCK/CCHQ ngoài CK thuộc Cục HQ nơi có cơ sở SX của DN thực hiện HĐGC (kể cả cơ sở GC lại)
Trường hợp nguyên liệu NK để GC có yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành phải kiểm tra thực tế hàng tại CK nhập nhưng đăng ký HĐGC và đăng ký tờ khai tại Chi cục HQ ngoài CK thì Chi cục HQCK nhập kiểm tra thực tế theo đề nghị của Chi cục HQ ngoài CK
- Trách nhiệm của DN, cơ quan HQ (Đ4, M1):


Đối với DN:

Thực hiện đúng và đầy đủ các quy định đối với HĐGC hoặc HĐGC hết hiệu lực thì phải thanh lý HĐ và làm thủ tục thanh khoản với cơ quan HQ.
Xuất trình tiền công với cơ quan HQ để phục vụ thanh khoản và KTSTQ
Khi xử lý NL, VT dư thừa, phế liệu, phế phẩm, phế thải ... thì phải chủ động khai báo và làm thủ tục HQ theo quy định

Đối với cơ quan HQ:

Áp dụng kỹ thuật quản lý rủi ro; bố trí cán bộ chuyên sâu theo dõi quá trình thực hiện HĐGC của DN; đẩy mạnh ứng dụng CNT, cải tiến công tác giám sát quản lý về HQ để tạo thuận lợi và quản lý chặt chẽ việc NK nguyên liệu, XK sản phẩm và thanh khoản các HĐGC.

B. TTHQ đối với hàng hóa nhận GC tại VN cho thương nhân nước ngoài: (Mục II):

1 Thủ tục đăng ký HĐGC:
- Nhiệm vụ của cơ quan HQ:


Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ
Thực hiện đăng ký HĐGC
Kiểm tra cơ sở sản xuát:
* Trường hợp phải kiểm tra : Có nghi vấn
* Thời điểm kiểm tra : Khi DN nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký hoặc trong quá trình sx sản phẩm đã đăng ký.
* Thẩm quyền quyết định kiểm tra : Lãnh đạo Chi cục HQQL HĐGC
* Xử lý kết quả kiểm tra đối với các trường hợp không đảm bảo điều kiện thực hiện HĐGC.

- Trách nhiệm của DN:


HDGC và các phụ lục HĐGC ( nếu có ): 02 bản chính và 01 bản dịch tiếng Việt ( trừ HĐ bằng tiếng Anh ).
GCN Kinh doanh, GCN đăng ký mã số DN, Giấy phép của Bộ CT…
Giấy xác nhận đủ điều kiện NK phế liệu
Văn bản giải trình, chứng minh cơ sở sx đối với DN nhận GC lần đầu: 1 bản chính.
HĐ thuê GC lại: 1 bản sao, xuất trình bản chính.
Bảng đăng ký nguyên liệu, vật tư ( khi làm thủ tục tại Chi cục HQ ứng dụng CNTT để quản lý, thanh khoản HĐGC ) : 02 bản chính.
2 Thủ tục đăng ký điều chỉnh và kiểm tra định mức ( D2,MII ):
- Đăng ký định mức:


Định mức đăng ký phải phù hợp với định mức thực tế DN thực hiện. Nếu HĐGC không quy định tỷ lệ hao hụt NL, VT thì coi như tỷ lệ hao hụt là 0%
Trong quả trình thực hiện HĐGC, DN được phép điều chỉnh mức mã hàng đã đăng ký phù hợp với định mức thực tế mới nhưng phải có văn bản giải trình lý do cụ thể cho từng lần điều chỉnh.Định mức điều chỉnh không áp dụng đối với hàng đã XK.
Đơn vị tính trong bảng đăng ký định mức : theo quy định của pháp luật VN và thống nhất với HĐGC.
- Thời điểm đăng ký, điều chỉnh định mức của mã hàng:


Đăng ký cùng với việc đăng ký HĐGC hoặc tại thời điểm đăng ký tờ khai làm TTHQ NK lô hàng đầu tiên và điều chỉnh trước khi làm TTHQ XK sản phẩm mã hàng cần điều chỉnh.
Định mức đã đăng ký, đã điều chỉnh với cơ quan HQ là định mức để thanh khoản HĐGC.
- Kiểm tra định mức:


Các trường hợp phải kiểm tra: có nghi ngờ hoặc trong quá trình thực hiện HĐGC đã bị xử lý vi phạm về gian lận định mức.
Phương pháp kiểm tra: Tại cơ quan HQ, tại cơ sở sx hoặc thông qua tổ chức giám định chuyên ngành.
Thời điểm kiểm tra: Sau khi DN nộp hồ sơ đăng ký hoặc trong quá trình sx mã hàng đăng ký hoặc sau khi XK lô sản phẩm đầu tiên của mã hàng hoặc sau khi thanh khoản hoặc khi kiểm tra sau thông quan (nếu còn cơ sở kiểm tra ).
Trách nhiệm của DN:

* Giải trình
* Xuất trình sổ sách, chứng từ và tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan HQ kiểm tra nhanh chóng, chính xác.
* Thực hiện QĐ của cơ quan HQ liên quan đến việc kiểm tra.
3 Thủ tục NK nguyên liệu, vật tư GC ( D3,M II ):
- Đối với NL, vật tư GC do bên thuê GC cung cấp:


NL, vật tư do bên thuê mua và chỉ định bên thứ 3 gửi hàng cho DN nhận GC thì phải có văn bản thông báo.
Đối với NL, vật tư GC do bên thuê GC cung cấp theo hình thức XNK tại chỗ: Thực hiện theo TT 79.

4 TTHQ đối với nguyên liệu, vật tư do bên nhận GC tự cung ứng cho HĐGC ( D4, MII ):
- DN tự sx hoặc mua tại thị trường Việt Nam


Không phải làm TTHQ ( trừ DNCX )
- DN trực tiếp mua từ nước ngoài để cung ứng cho HĐGC.

5 TTHQ đối với máy móc, thiết bị NK để thực hiện HĐGC ( D5, MII ):


Phải tuân thủ các quy định về chính sách XNK hàng hoá.
Việc NK máy móc, thiết bị thuê, mượn để thực hiện HĐGC thực hiện theo TT 04/ BTM ngày 4/4/2007.
6 TTHQ đối với hàng XK, NK làm mẫu GC ( không thanh toán )( D6, MII ):


TTHQ thực hiện như đối với hàng XNK không nhằm mục đích thương mại.
Hàng mẫu GC phải đáp ứng ĐK: Chỉ có thể sử dụng làm mẫu GC, không có giá trị thương mại; chứng từ thể hiện là hàng mẫu; mỗi mã hàng mẫu chỉ được xuất / nhập tối đa 5 đơn vị.
7 Thủ tục XK sản phẩm GC ( D7, MII ):


Thủ tục thực hiện theo quy định như đối với hàng XNK thương mại ( trừ việc tính thuế ). Ngoài ra, phải thực hiện thêm nếu có các trường hợp như:Sản phẩm GC XK có sử dụng nguyên liệu, vật tư tự cung ứng.
Sản phẩm GC XK cho đối tác thứ ba nhưng trong HĐGC chưa thể hiện cụ thể tên, địa chỉ của đối tác này khi làm thủ tục đăng ký TKXK, DN nộp cho HQ văn bản bên thuê GC chỉ định giao hàng cho đối tác thứ ba.
Hàng XK phải kiểm tra thực tế.
Ngay khi HĐGC hết hiệu lực nhưng còn sản phẩm GC chưa xuất hết thì phải cam kết XK trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày HĐGC hết hiệu lực.

8 TTHQ đối với thuê GC lại ( D9, MII ):


DN ký hợp đồng GC với thương nhân nước ngoài là nguời làm thủ tục XNK, thanh khoản và chịu trách nhiệm về HĐGC. Thông boá với cơ quan HQ về thương nhân GC để có thể kiểm tra khi cần thiết.
9 Thủ tục xuất trả nguyên liệu, vật tư GC ra nước ngoài trong thời gian thực hiện HĐGC ( D11, MII ):
- Hồ sơ HQ:


Tờ khai HQ: 02 bản chính
Văn bản giải trình của DN kèm tờ khai NK
Văn bản trả lại hàng của bên thuê GC
10 Thủ tục thanh khoản HĐGC ( D12, MII ):
- Hồ sơ thanh khoản ( D12.1, MII ):


Bảng tổng hợp nguyên liệu, vật tư NK.
Bảng tổng hợp sản phẩm GC XK.
Tờ khai XK sản phẩm.

* Chứng từ thanh toán tiền công của bên thuê GC ( trừ trường hợp thanh toán bằng sản phẩm GC). Trường hợp trong HĐGC co thoả thuận thời hạn thanh toán kéo dài quá 45 ngày kể từ ngày HĐGC hết hạn thì Chi cục HQ xem xét gia hạn thời hạn nộp nhưng không quá 30 ngày.
* Nếu 1 chứng từ thanh toán tiền công được thanh toán cho nhiều HĐ / phụ lục HĐ thì DN phải giải trình cụ thể.


Bảng tổng hợp nguyên liệu, vật tư xuất trả ra nước ngoài và chuyển sang HĐGC khác khi đang thực hiện HĐGC.
Bảng tổng hợp nguyên liệu, vật tư đã sử dụng để sx thành sản phẩm XK.
Bảng tổng hợp ,máy móc, thiết bị TNTX.
Tờ khai TN máy móc, thiết bị thuê mượn; tờ khai nhận máy móc, thiết bị từ HĐGC khác ( nếu có ); tờ khai tái xuất máy móc, thiết bị.
- Thời hạn nộp hồ sơ thanh khoản ( D12.2, MII ): 45 ngày làm việc.
- Thời hạn HQ tiếp nhận, kiểm tra, đối chiếu hồ sơ thanh khoản ( D12.3, MII ):


DN chấp hành tốt pháp luật: 15 ngày làm việc.
DN không chấp hành tốt pháp luật: 30 ngày làm việc ((Tuỳ trường hợp Chi cục có thể kiểm tra hồ sơ thanh khoản tại trụ sở DN)
- Thời hạn làm TTHQ đối với nguyên liệu dư; máy móc, thiết bị tạm nhập; phế liệu, phế phẩm, phế thải ( D12.4, MII ): 30 ngày làm việc- Xử lý quá hạn nộp hồ sơ thanh khoản, quá hạn làm thủ tục nguyên phụ liệu, vật tư thừa và máy móc thiét bị tạm nhập ( D12.5, MII )
- Gia hạn thời hạn nộp hồ sơ thanh khoản và thời hạn làm TTHQ đối với nguyên liệu dư, máy móc, thiết bị tạm nhập; phế liệu, phế phẩm ( D12.5, MII ):


Các trường hợp được gia hạn:

* DN đồng thời thực hiện nhiều HĐGC và các HĐGC này đều hết hiệu lực thực hiện tại một thời điểm nên không kịp chuẩn bị hồ sơ.
* Đang có tranh chấp giữa bên thuê GC và bên nhận GC liên qun đến HĐGC.
* LÝ do bất khả kháng khác nên DN không thực hiện đúng hạn hợp đồng thanh khoản.
* Căn cứ giải trình, Chi cục trưởng Chi cục HQQL HĐGC xem xét, gia hạn thời hạn nộp hồ sơ thanh khoản. Thời hạn gia hạn chỉ được 01 lần và không quá 30 ngày.
- TTHQ xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm, phế thải, máy móc, thiết bị thuê, mượn ( D12.6 ,MII )


Hình thức xử lý: bán tại thị trường Việt Nam; xuất trả; chuyển sang thực hiện HĐGC khác; biếu, tặng tại VN; tiêu huỷ tại VN.
Thủ tục hải quan:
* Thủ tục bán tại thị trường VN: theo hình thức XNK tại chỗ
* Thủ tục xuất trả: như đối với hàng XK thương mại.
* Thủ tục chuyển sang thực hiện HĐGC khác tại VN: Thực hiện như thủ tục giao nhận sản phẩm GC chuyển tiếp, ngoài ra thực hiện thêm các công việc sau:
** Việc làm thủ tục chuyển NL, VT … thực hiện sau khi Lãnh đạo Chi cục HQQL HĐGC xác nhận vào văn bản đề nghị của DN khi thanh khoản.
** Trường hợp việc chuyển NL, VT … do DN khác thực hiện:
** Trường hợp việc chuyển từ HĐGC này sang HĐGC khác do cùng một DN thực hiện:
* Thủ tục biếu, tặng: Hồ sơ gồm: tờ khai HQ, văn bản biếu tâựng, văn bản chấp thuận của BCT.
* Thủ tục HQ giám sát việc tiêu huỷ: DN có văn bản đề nghị kèm văn bản thoả thuận của bên thuê GC và văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền về quản lý môi trường nếu DN trực tiếp thực hiện. HQ cử công chức giám sát việc tiêu huỷ và có biên bản xác nhận.

- Trường hợp nguyên liệu, vật tư dư thừa; máy móc thiết bị thuê, mượn; sản phẩm GC không xuất trả được do bên thuê GC từ bỏ: DN nhận GC nộp thuế để tiêu thụ nội địa hoặc làm thủ tục tiêu huỷ theo quy định.

(Còn tiếp ...)

lamdautramho
04-06-09, 09:41 PM
Anh ơi em còn lạ gì ông chuột bố đó nữa.Anh có nhớ hồi trước chuột bố để nick bằng tên tiếng Anh ko???,lúc đó mọi người lại tưởng là "chuột bọ". Đến khi offline HP thì mọi người trêu thì "chuột bọ" mới "chú thích" ở bên dưới là "chuột bố" đấy anh ah. Chuột bố sinh năm 84 đấy anh ah.Làm nghề XNK này cũng phải đến 5,6 năm rồi.Mà em còn trẻ lắm,em thỉnh thoảng cũng gặp anh trên yahoo đấy thôi,anh em mình còn nói chuyện mà chắc anh quên em rồi........em là bạn thân của Quang Huy mà anh.

heomice
05-06-09, 07:44 AM
Anh nhớ Em mà, có quên đâu. Em hỏi lại Quang Huy xem chi tiết nhé! Anh thấy Em sai rồi đó!

Thân,

chikanguyen
05-06-09, 10:21 AM
Thông tư này nhiều cái mới quá đi mất, mà e lại gặp rắc rối ngay ngày đầu tiên thông tư có hiệu lực, đến cán bộ HQ còn chưa thông suốt để giải đáp, nếu bây giờ làm sai thì sau này giải quyết hậu quả thế nào đây? Em tẩu hoả nhập ma mất thôi.

Đúng là chỉ có việc chạy theo để thực hiện các TT. QĐ của nhà nước mình cũng đủ nhục rồi, sao em nản thế

chuotbo
05-06-09, 01:31 PM
Các chú cứ cãi nhau về khổ chủ nhiều quá.

Khổ chủ sinh năm 79 đấy

:-D

lgminhtam
05-06-09, 02:33 PM
Thank you for your information. :)

meohoangmayman
06-06-09, 08:25 AM
Many thank for your new information.

dknytk21
06-06-09, 10:14 AM
mấy bác cho em xin mấy cái phụ lục của nó được không vậy, đang cần kê khai 1 số thứ mà tìm mãi không ra các phụ lục :( quan trọng nhất là phụ lục 4

Nếu có send vào mail : dknytk21@gmail.com

Thx

heomice
06-06-09, 11:04 AM
Chào bạn,

Dưới đây là Phụ lục 4 của Thông tư 79/2009. Bạn download về tham khảo nhé!

Thân,

http://www.vietship.vn/downloads.php?do=file&id=163&act=down

heomice
06-06-09, 11:30 AM
III - MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ THỜI HẠN MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU 5 NĂM VÀ MIỄN THUẾ HÀNG NHẬP KHẨU TẠO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH


1. Việc miễn thuế NK trong thời hạn 5 năm đối với NL,VT, linh kiện, bán thành phẩm ( khoản 16, Điều 100 )

Miễn thuế NK trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày bắt đầu sản xuất đối với các trường hợp quy định tại khoản 15,16 Điều 16 Nghị định 149/2005/NĐ-CP, bao gồm các loại hàng hoá:


NL, VT, linh kiện NK để SX của các dự án thuộc danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư hoặc thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn.
NL, VT, linh kiện NK để SX của các dự án thuộc lĩnh vực SX linh kiện, phụ tùng cơ khí, điện, điện tử.
NL, VT, bán thành phẩm trong nước chưa SX được NK để phục vụ SX của dự án thuộc danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư.
Bán thành phẩm trong nước chưa SX được, NK để phục vụ SX của dự án thuộc danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư


Việc xác định ngày bắt đầu SX là ngỳa Dn thực tiến hành hoạt động SX và được xác nhận bởi ban quản lý các Khu Công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao,… nơi DN đang hoạt động hoặc được xác nhận bởi Sở Công thương địa phương nơi có dự án trong trường hợp DN không hoạt động trong các khu nêu trên.

Khoản 7, Điều 100
Hàng hoá NK để tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư ban hành kèm theo NĐ 108/2006/NĐ- CP ngày 22/9/2006 bao gồm:


Thiết bị, máy móc
Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ được Bộ KH & CN xác nhận.
Linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuông mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với thiết bị, máy móc, phương tiện, vận tải chuyên dùng.
Nl, VT dùng để chế tạo thiết bị, máy móc dùng trong dây chuyền công nghệ để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm, để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với thiết bị, máy móc.
Vật tư xây dựng trong nước chưa SX được.


Điều 101:
Hàng hoá NK để tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư phải được đăng ký danh mục miễn thuế trước khi làm thủ tục XK, NK.
Nơi đăng ký danh mục:


Chi cục HQQL hàng ĐTGC thuộc Cục HQ tỉnh, thành phố nơi DN thực hiện dự án đầu tư.
Cục HQ tỉnh, thành phố nơi DN thực hiện dự án đầu tư không thành lập Chi cục HQQL hàng ĐTGC.

Hồ sơ đăng ký:


Công văn đề nghị: 01 bản chính;
Danh mục hàng hoá XK, NK: 02 bản chính kèm theo 02 phiếu theo dõi trừ lùi;
Bản thuyết minh hoặc sơ đồ lắp đặt, sử dụng hàng hoá XK, NK miễn thuế: 02 bản chính;
Giấy phép, văn bản mở rộng dự án ưu đãi đầu tư, thay thế, đổi mới công nghệ;

Luận chứng kỹ thuật, các tài liệu thiết kế kỹ thuật… của dự án và dự án mở rộng: 01 bản sao, xuất trình bản chính.


Hợp đồng đóng tàu đối với NL, VT, bán thành phẩm NK phục vụ cho việc đóng tàu: 01 bản sao, xuất trình bản chính;
Dự án SX phầm mềm đối với hàng hoá NK để SX phần mềm: 01 bản sao;
Đề tài, đề án nghiên cứu phát triển công nghệ đối với hàng hoá NK để nghiên cứu khoa
Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền cấp danh mục hàng hoá miễn thuế cho các dự án cấp trước ngày 01/01/2006: 01 bản sao, xuất trình bản chính.
Bảng kê danh mục, tài liệu HS: 01 bản chính;


Chi cục phó Mạc Văn Huyên
Chi cục HQ Khu chế xuất & KCN - Cục Hải quan TP. Hải Phòng trao đổi cùng Doanh nghiệp

http://www.vietship.vn/gallery/files/192-chi-cuc-pho-hq-hp.gif


Điều 102: Thủ tục miễn thuế:
a. Đối với trường hợp không phải đăng ký danh mục:

a 1. Người nộp thuế phải tự tính, khai số tiền thuế được miễn cho từng mặt hàng. Cơ quan HQ căn cứ hồ sơ miễn thuế, số tiền thuế đề nghị miễn, đối chiếu với các quy định hiện hành để làm thủ tục miễn thuế cho từng tờ khai HQ theo quy định.
a 2. Trường hợp người nộp thuế gặp khó khăn do nguyên nhân khách quan và các trường hợp khác thuộc đối tượng miễn thuế theo Điều 16 NĐ 149/2005/ NĐ- CP.
+ Người nộp thuế tự xác định số tiền thuế đề nghị miễn có văn bản gửi TCHQ đề nghị báo cáo Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ.
+ TCHQ kiểm tra HS nếu đầy đủ thì dự thảo công văn báo cáo Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ.
+ Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Tài chính có văn bản thông báo gửi người nộp thuế và cơ quan liên quan để thực hiện.
+ Cơ quan HQ nơi làm thủ tục XK, NK hàng hoá thực hiện miễn thuế XK, thuế NK cho số hàng hóa đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép miễn thuế hoặc thu đủ thuế theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

b.Đối với trường hợp phải đăng ký danh mục:

b 1. Ngoài thủ tục HQ theo hướng dẫn như điểm a.1 khoản 2 Điều này; cơ quan HQ căn cứ hồ sơ miễn thuế, đối chiếu với các quy định hiện hành để cập nhật số lượng, trị giá hàng hoá đã XK, NK vào bản chính theo quy định, lưu 01 bản sao danh mục hàng hoá NK miễn thuế và phiếu trừ lùi.
b 2. Hết lượng hàng hóa XK, NK ghi trên danh mục, Lãnh đạo Chi cục HQ nơi làm thủ tục cuối cùng xác nhận lên bản chính phiếu theo dõi trừ lùi của người nộp thuế, photocopy 01 bản gửi Cục HQ nơi đăng ký Danh mục để làm cơ sở kiểm tra thông quan.
b 3. Cơ quan HQ chỉ thực hiện miễn thuế đối với các trường hợp đăng ký tờ khai HQ sau khi đăng ký danh mục.


Hi vọng những thông tin này hữu ích với các bạn!

Trong quá trình triển khai, các bạn có vướng mắc hoặc thấy phần nào không phù hợp với thực tiễn, không thuận lợi cho doanh nghiệp, các bạn vui lòng gửi ý kiến của mình về địa chỉ sau:

1. Cục Hải quan TP. Hải Phòng
Email: haiphongcustoms@yahoo.com

2. Ban quản trị Diễn đàn Giao nhận vận tải Vietship:
Email: info@vietship.vn

Vui lòng cập nhật thông tin chi tiết (bắt buộc) hoặc có thể gửi câu hỏi trên topic này:


Tiêu đề câu hỏi:
Tên người gởi:
Tên Doanh nghiệp:
E-mail:
Số điện thoại:
Địa chỉ:
Nội dung câu hỏi:

Sau khi tổng hợp những ý kiến của các bạn, doanh nghiệp gởi về, chúng tôi sẽ kiến nghị lên Tổng cục Hải quan và xin ý kiến.

Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ!

Thân,

Sandy
06-06-09, 12:21 PM
Anh chả thấy hay ho gì.

À, được mỗi điểm hay là đối với thủ tục XNK tại chỗ thì nếu có kiểm hoá thì chỉ kiểm hoá đầu nhập khẩu.

Cái bác Chuotbo này làm một câu phũ phàng thế nhỉ, thì rất hay với những người chưa biết qua về nó :mad:

Hieutd
06-06-09, 04:19 PM
Thông tư 79 có rất nhiều bất cập, và thay vì giảm thiểu thủ tục hành chính thì lại tăng thêm làm tăng thời gian thông quan hàng hóa, cũng như tạo điều kiện cho hải quan sách nhiễu doanh nghiệp.

Mình chỉ xin đơn cử:

Đối với hàng gia công thuộc diện miễn thuế theo điều 100,101,102 thì kể cả hải quan cũng bối rối khi điều 102 này qui định doanh nghiệp phải kê khai thuế, hải quan căn cứ để ra quyết định miễn thuế, vô hình chung tờ khai hàng gia công lại phải khai thuế trên tờ khai. Thực tế hải quan địa phương cũng chưa biết làm thế nào, nên thậm chí còn phải tạm dừng thủ tục để đi hỏi cấp trên?

Hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu. Điều 57 mục 6 C: hàng chuyển cửa khẩu phải niêm phong. Đối với doanh nghiệp ở xa cửa khẩu như doanh nghiệp mình thì thủ tục cực kỳ phiền hà, mất thời gian, và tăng chi phí:

1. Tờ khai hải quan chưa được đóng dấu đã làm thủ tục: khi ra hải quan các kho CFS, doanh nghiệp bị hành nộp 20,000 VND/1 tờ khai. Lên trên lấy dấu chuyển khẩu cũng mất thêm 20,000 VND/1 tờ khai. Còn đối với hàng air thì doanh nghiệp phải nộp 50,000 VND/1 tờ khai, mới được làm thủ tục. Như vậy chi phí cho giao nhận tăng lên gấp đôi cho tất cả các tờ khai. lấy mẫu vải thì phải chi thêm 50,000VND/mẫu. Tờ khai xuất cũng vậy tăng thêm 01 công đoạn+chi phí cho cái gọi là tiếp nhận tờ khai xuất (20,000 VND/bộ )

2. Trước kia, thì tờ khai miễn kiểm, doanh nghiệp đưa thẳng về kho doanh nghiệp ( tiết kiệm rất nhiều thời gian ). Nhưng nay phải đưa về địa điểm kiểm tra, sau đó người của doanh nghiệp lại phải lên trụ sở hải quan để lãnh đạo duyệt xem có được đưa về hay phải kiểm tra niêm phong. Như vậy đối với các chuyến hàng của bên mình, thường về đến nhà là tầm chiều tối, bắt buộc phải để lại đến ngày hôm sau, tức là mất thêm 1 ngày phải chờ đợi ( hàng nhập không làm ngoài giờ được). Bên mình lại mất thêm tiền lưu ca xe 200,000 VND/ngày, bến bãi VND 40,000/xe tải , và phí cắt chì ( nếu phải xuống).

3. Đối với bên làm logistic cho nhiều khách hàng sẽ vướng . Ví dụ trước kia một xe tải có thể chở nhiều hàng cho nhiều khách hàng, nay thì không thể, buộc phải tách riêng để kẹp chì, vì theo thông tư mới thì không thể kẹp chì cho một xe có nhiều chủ hàng ( biên bản bàn giao không viết được :(()

4. Đối với hàng nhập qua bưu điện FEDEX,UPS,TNT: buộc phải làm thủ tục tại bưu điện không được chuyển cửa khẩu. TT79 này cũng không hướng dẫn gì cả. Nên hải quan địa phương thì bắt bên mình phải chuyển cửa khẩu, nhưng hải quan bưu điện thì không cho. Bó tay toàn tập

Thực sự mà nói mình nhận thấy thông tư này bao trùm toàn bộ hoạt động XNK, nhưng lại chưa có tính cải cách, giảm thủ tục hành chính, giảm sách nhiễu phiền hà cho các doanh nghiệp, như mục tiêu của nó.

emgai_binhduong2005
07-06-09, 01:08 PM
thanhks ban nhieu nha

Ms Thanh Kim Hue
08-06-09, 03:46 PM
Dear các bạn,
Bạn nào có mẫu mới (các bảng biểu) của hồ sơ thanh khoản (hàng xuất- sản xuất xuất khẩu), áp dụng thông tư mới (TT 79), cho mình nhé. Mình rất cần. Thank a lots!

heomice
08-06-09, 05:21 PM
Hi bạn,

Hồ sơ thanh khoản theo TT79 bao gồm:
- Bảng tổng hợp nguyên liệu, vật tư NK
- Bảng tổng hợp sản phẩm GC XK
- Tờ khai XK sản phẩm.
- Bảng tổng hợp nguyên liệu, vật tư, xuất trả ra nước ngoài và chuyển sang HĐGC khác khi đang thực hiện HĐGC.
- Bảng tổng hợp nguyên liệu, vật tư đã sử dụng để SX thành sản phẩm XK
- Bảng thanh khoản HĐGC
- Bảng tổng hợp máy móc, thiết bị TNTX
Tờ khai TN máy móc, thiết bị thuê mượn; tờ khai nhận máy móc, thiết bị từ HĐGC khác (nếu có); tờ khai tái xuất máy móc, thiết bị.

Dưới đây là biểu mẫu cho 2 bảng tổng hợp, các bạn download về dùng nhé!

Thân,

http://www.vietship.vn/downloads.php?do=file&id=164&act=down

Nhi.Nguyen
09-06-09, 04:21 PM
Cho e xin form tờ khai nhập khẩu tại chổ mới nhất nha. E cám ơn nhiều!:);)

chikanguyen
09-06-09, 04:52 PM
Uhm, cả nhà ơi, bây jờ xuất khẩu vào cty thuộc khu chế xuất có còn là hình thức XNK tại chỗ nữa ko? hay coi như hình thức xuất nhập khẩu thương mại (giống như xuất khẩu ra nước ngoài ?)

Luật thay đôi, HQ nhũng nhiễu khủng khiếp, thậm chí làm sai rồi sau này lại quy hết tội lỗi cho DN (hix)

Lienbt
09-06-09, 05:53 PM
tại chổ là tại gì? tớ có form TK XNK tại chỗ, nhưng mà k bit có là mới nhất k ?:D

casino
09-06-09, 10:21 PM
Uhm, cả nhà ơi, bây jờ xuất khẩu vào cty thuộc khu chế xuất có còn là hình thức XNK tại chỗ nữa ko? hay coi như hình thức xuất nhập khẩu thương mại (giống như xuất khẩu ra nước ngoài ?)

Luật thay đôi, HQ nhũng nhiễu khủng khiếp, thậm chí làm sai rồi sau này lại quy hết tội lỗi cho DN (hix)

Theo thông tư 79 thì nếu doanh nghiệp thường xuất khẩu hàng cho doanh nghiệp chế xuất thì sẽ ko áp dụng tờ khai xuất nhập tại chỗ nữa mà sử dụng TK xanh-hồng. Đầu nhập thì vẫn nhập theo loại hình Nhập sản xuất chế xuất, đầu xuất vẫn là Xuất kinh doanh.

casino
09-06-09, 10:29 PM
Mình cũng đồng y với bạn hieutd, cá nhân mình thấy cái TT79 này góp phần phức tạp hoá thêm thủ tục hải quan. Bên mình là doanh nghiệp chế xuất, mình thấy cái khoản hàng miễn kiểm chuyển cửa khẩu mà cũng phải kẹp chì, niêm phong giống như hàng kiểm ngày xưa rất là phức tạp, rắc rối và nên bỏ. Tưởng cái mới, cái đi sau thì phải ưu việt hơn những cái trước, ko ngờ còn loằng ngoằng và rườm rà hơn. Chán.

chikanguyen
09-06-09, 11:19 PM
Mình cũng đồng y với bạn hieutd, cá nhân mình thấy cái TT79 này góp phần phức tạp hoá thêm thủ tục hải quan. Bên mình là doanh nghiệp chế xuất, mình thấy cái khoản hàng miễn kiểm chuyển cửa khẩu mà cũng phải kẹp chì, niêm phong giống như hàng kiểm ngày xưa rất là phức tạp, rắc rối và nên bỏ. Tưởng cái mới, cái đi sau thì phải ưu việt hơn những cái trước, ko ngờ còn loằng ngoằng và rườm rà hơn. Chán.

Hay quá, casino ở KCX àh? cho Chika hỏi chút nha, khi bên bạn nhập hàng từ các cty trong nước, trc đây là hthức XNK tại chỗ thì đầu nhập mở TK trước ( 04 TK) rồi đầu xuất sẽ làm thủ tục sau. Còn như theo TT79 thì thế nào? Bên cty mà nhập hàng của bọn mình thì nói mình gửi cho họ TK xuất (thay vì TK tại chỗ) họ nói họ vẫn mở Nhập trước và bên mình mở Xuất sau, như thế có đúng ko? chỉ giúp cho mình với nha. thanks you nhìu nhìu:)

huong khue
10-06-09, 08:43 AM
Xin chao moi nguoi, minh dang nghien cuu ve TT 79, tuy nhien dang can mau mot so phu luc cua thong tu nay, can nhat la phu luc VI mau 01, ai co cho minh xin voi, thanks

heomice
10-06-09, 09:01 AM
Chào bạn,

Mình gửi bạn form Tờ khai XNK tại chỗ form mới nhất (theo thông tư 79/2009). Các bạn download về tham khảo nhé!

Thân,

http://www.vietship.vn/downloads.php?do=file&id=165&act=down

heomice
10-06-09, 09:10 AM
Chào bạn,

Trước tiên, đề nghị bạn gõ tiếng Việt có dấu khi viết bài trên diễn đàn Vietship.

Dưới đây là Phụ lục 6 - Mẫu 01 - Khai thay đổi mục đích sử dụng đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đã được xử lý không thu thuế (thuộc đối tượng không chịu thuế), miễn thuế, xét miễn thuế.

Mời bạn tham khảo nhé!

Thân,

http://www.vietship.vn/downloads.php?do=file&id=166&act=down


Xin chao moi nguoi, minh dang nghien cuu ve TT 79, tuy nhien dang can mau mot so phu luc cua thong tu nay, can nhat la phu luc VI mau 01, ai co cho minh xin voi, thanks

Nhi.Nguyen
10-06-09, 09:21 AM
tại chổ là tại gì? tớ có form TK XNK tại chỗ, nhưng mà k bit có là mới nhất k ?:D
sorry! E viết nhầm chỗ -> chổ

heomice
10-06-09, 09:23 AM
:cool: Nói và viết giống nhau :D
sorry! E viết nhầm chỗ -> chổ

linh.blue
10-06-09, 10:17 AM
Good Day mọi người,

Tớ thấy có công văn 3238/TCHQ-GSQL tạm thời hướng dẫn TT79.

Bạn nào có CV này, post lên cho tớ đọc với.

Thanks so much!

Mr_Nam
10-06-09, 10:37 AM
cai thong tu nay cung lang nhang cho cac DN qua', cac DN lai toi tien khi V/C hang thui cu kep chi ma chay nguyen chuyen thi chet.:D

Mr_Nam
10-06-09, 10:42 AM
Cai mau TK XNK moi nay` chi dung cho loai hinh GC va SXXK thui day chu nhi?

heomice
10-06-09, 10:47 AM
Chào bạn,

1. Đúng là thông tư này có nhiều thứ mới, khác với những gì đã làm. Nhà nước yêu cầu kẹp chì về như vậy là tránh tình trạng một số doanh nghiệp sau khi xin được miễn kiểm thì đánh thẳng hàng tới nơi khách hàng yêu cầu, chứ ko về kho để sản xuất nữa! :rolleyes:

2. Chắc bạn là thành viên mới! Bạn lưu ý:
Đề nghị các bạn tham gia diễn đàn và viết bài lưu ý những thông tin sau:


Tìm hiểu kỹ trước khi đặt câu hỏi
Đọc kỹ nội quy diễn đàn để tránh bị BAN NICK
Viết bài có dấu, có chất lượng, đúng box, đúng quy định
Nhấn Thanks thay vì reply là thanks nếu bạn thấy bài viết hữu ích
Vì tương lai diễn đàn Vietship, vì một cộng đồng Xuất nhập khẩu Vietnam!

Mong nhận được sự hợp tác của các bạn!

Thân,

cai thong tu nay cung lang nhang cho cac DN qua', cac DN lai toi tien khi V/C hang thui cu kep chi ma chay nguyen chuyen thi chet.:D

liveordeath
10-06-09, 10:48 AM
riêng khoản miễn kiểm kẹp chì đã phát điên rồi
còn nhập khẩu tại chỗ tại phải mở tk ở cửa khẩu xuất hàng
pó chiếu

heomice
10-06-09, 11:02 AM
Chào bạn,

Theo mình biết thì nội dung công văn này chỉ phổ biến nội bộ trong ngành Hải quan, chưa đưa ra cho mọi người! Nếu có, mình sẽ upload lên cho anh em tham khảo!

Có một thông tin nữa: Từ ngày mai (10/06/2009) hàng đã được miễn kiểm tại chi cục ngoài cửa khẩu, thì sẽ không phải kẹp chì, dán niêm phong từ cửa khẩu về chi cục nữa! Hi vọng sẽ giải được vướng mắc và tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp!

Thân,

Good Day mọi người,

Tớ thấy có công văn 3238/TCHQ-GSQL tạm thời hướng dẫn TT79.

Bạn nào có CV này, post lên cho tớ đọc với.

Thanks so much!

mtm
10-06-09, 11:20 AM
ủa form TK XNK mới ở đâu bạn?

heomice
10-06-09, 11:24 AM
Bạn chịu khó xem từ đầu nếu chưa theo dõi topic này nhé!

Dưới đây là form Tờ khai XNK tại chỗ form mới nhất mà mình đã upload lên từ những trang trước trong topic này.

Chào bạn,

Mình gửi bạn form Tờ khai XNK tại chỗ form mới nhất (theo thông tư 79/2009). Các bạn download về tham khảo nhé!

Thân,

http://www.vietship.vn/downloads.php?do=file&id=165&act=down

dinhtrong_1981
10-06-09, 11:29 AM
Chao ban
Thong tin co chinh xac khong day ban oi ?
Thanks
Chào bạn,

Theo mình biết thì nội dung công văn này chỉ phổ biến nội bộ trong ngành Hải quan, chưa đưa ra cho mọi người! Nếu có, mình sẽ upload lên cho anh em tham khảo!

Có một thông tin nữa: Từ ngày mai (10/06/2009) hàng đã được miễn kiểm tại chi cục ngoài cửa khẩu, thì sẽ không phải kẹp chì, dán niêm phong từ cửa khẩu về chi cục nữa! Hi vọng sẽ giải được vướng mắc và tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp!

Thân,

heomice
10-06-09, 11:35 AM
Hi bạn,

1. Đề nghị bạn gõ tiếng Việt có dấu khi tham gia viết bài/ chat trên shoutbox.
2. Thông tin mình có là từ Hải quan khu vực 3 - Cục Hải quan Hải Phòng (mới sáng nay xong)

Thân,

huutrongho
10-06-09, 12:52 PM
thank nhiu nha. minh cung dang tim ne

liveordeath
10-06-09, 01:41 PM
Chào bạn,

Theo mình biết thì nội dung công văn này chỉ phổ biến nội bộ trong ngành Hải quan, chưa đưa ra cho mọi người! Nếu có, mình sẽ upload lên cho anh em tham khảo!

Có một thông tin nữa: Từ ngày mai (10/06/2009) hàng đã được miễn kiểm tại chi cục ngoài cửa khẩu, thì sẽ không phải kẹp chì, dán niêm phong từ cửa khẩu về chi cục nữa! Hi vọng sẽ giải được vướng mắc và tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp!

Thân,

thông tin này có đúng không bác ơi.

heomice
10-06-09, 02:19 PM
Chào [you],

Mình vừa có được công văn 3238/TCHQ-GSQL về việc thực hiện Thông tư số 79/2009/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành.

Mời các bạn xem chi tiết dưới đây:

http://www.vietship.vn/gallery/files/192-cong-van-3238-1.gif

http://www.vietship.vn/gallery/files/192-cong-van-3238-2.gif

bobby2008009
10-06-09, 02:33 PM
sao e dowload form TK XNK hòai ko được, e dowload nhiều lần rồi. Giúp e với!

EDC.SALE
10-06-09, 03:10 PM
Chào bạn,

Mình download được mà, không gặp khó khăn gì khi download cả!

Thanks,

sao e dowload form TK XNK hòai ko được, e dowload nhiều lần rồi. Giúp e với!

admin
10-06-09, 03:49 PM
Hello Smod Heo !

Cái công văn 3238/TCHQ-GSQL ngày 03/06/2009 này hay đó, nó tháo gỡ được một chút cho hàng nhập chuyển cửa khẩu. Ít ra thì chủ hàng có thể " . ...tự mở niêm phong hải quan của chi vụ cửa khẩu,.." khi được phép.

Có điều bản fax này mời quá, Smod cho anh em đánh máy lại rồi post lên thì hay hơn đó.

Thân

heomice
10-06-09, 04:12 PM
Công văn số : 3238/TCHQ-GSQL
Do Tổng cục Hải quan ban hành
tại Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2009
V/v thực hiện Thông tư số 79/2009/TT-BTC


Kính gửi:
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố
- Các Vụ, Cục, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục.

Ngày 20/4/2009 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 79/2009/TT-BTC hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Trong khi chờ Tổng cục Hải quan ban hành các qui trình thủ tục hải quan mới, Tổng cục Hải quan tạm thời hướng dẫn thực hiện như sau:
1. Đối với các nội dung trong quy trình thủ tục hải quan hiện hành không trái với Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 thì tiếp tục thực hiện theo các quy trình này cho đến khi Tổng cục Hải quan ban hành quy trình mới thay thế.

2. Đối với việc giám sát hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu hướng dẫn tại Khoản 6, Điều 57 Thông tư số 79/2009/TT-BTC khi tiếp nhận, đăng ký hồ sơ hải quan, công chức hải quan vẫn thực hiện các bước thủ tục bình thường (kể cả việc in lệnh hình thức mức độ kiểm tra). Riêng việc ký xác nhận đã làm thủ tục hải quan và đóng dấu “đã làm thủ tục hải quan” được thực hiện sau khi chủ hàng đưa hàng về địa điểm đăng ký trên đơn xin chuyển cửa khẩu.

Đối với lô hàng thuộc diện miễn kiểm tra thực tế hàng hóa, sau khi chủ hàng đưa hàng hóa về địa điểm đăng ký trong đơn xin chuyển cửa khẩu, Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai ký xác nhận đã làm thủ tục hải quan và đóng dấu “đã làm thủ tục hải quan” lên tờ khai hải quan, đồng thời giao chủ hàng tự mở niêm phong hải quan của Chi cục Hải quan cửa khẩu (nếu không có nghi ngờ về việc không đưa hàng về đúng địa điểm đã đăng ký). Trong trường hợp có nghi ngờ chủ hàng không đưa hàng về đúng địa điểm đã đăng ký trong đơn xin chuyển cửa khẩu thì Lãnh đạo Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai cử công chức Hải quan đến địa điểm đăng ký trong đơn xin chuyển cửa khẩu để giám sát việc mở niêm phong của chủ hàng, sau đó mới ký xác nhận đã làm thủ tục hải quan và đóng dấu “đã làm thủ tục hải quan” lên tờ khai. Nếu phát hiện có vi phạm thì lập biên bản để xử lý theo qui định.

3. Liên quan địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất quy định tại khoản 2, Điều 45 nếu hàng hóa thuộc diện được phép chuyển cửa khẩu thì thực hiện thủ tục chuyển cửa khẩu theo quy định. Trường hợp hàng hóa không thuộc diện được chuyển cửa khẩu thì Chi cục Hải quan quản lý doanh nghiệp chế xuất đăng ký tờ khai hải quan, còn việc kiểm tra thực tế hàng hóa do Chi cục Hải quan cửa khẩu hoặc Chi cục Hải quan quản lý ICD (nếu hàng có vận tải đơn ghi cảng đích là ICD) thực hiện theo đề nghị của Chi cục Hải quan quản lý doanh nghiệp chế xuất.

4. Các biểu mẫu do Tổng cục Hải quan ban hành kèm Quyết định số 1127/QD-TCHQ ngày 03/6/2009 để thực hiện Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính, các đơn vị tự in trên mạng Net.office.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc thì kịp thời báo cáo để Tổng cục có chỉ đạo giải quyết.

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

Nơi nhận
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để báo cáo)
- Website Hải quan
- Lưu: VT, GSQL (03)

heomice
10-06-09, 04:18 PM
Cảm ơn bong (Ms. Diệp) đã giúp đỡ mình gõ công văn này để cùng chia sẻ với các thành viên Vietship.

Dưới đây là file công văn, mời các bạn download về tham khảo nhé!

http://www.vietship.vn/downloads.php?do=file&id=167&act=down

chuotbo
10-06-09, 04:32 PM
Cái bác Chuotbo này làm một câu phũ phàng thế nhỉ, thì rất hay với những người chưa biết qua về nó :mad:

:-D
Sandy thông cảm. Bên anh hơi bị stress vì cái TT79 này.

darkness2900
10-06-09, 09:31 PM
Cái thông tư 79 này hành doanh nghiệp quá. Bên em có lô hàng nhập phi mậu dịch. Các bác hải quan KV3 đánh một câu về xem lại thông tư 79 xem có đúng la hàng phi mậu dịch không rồi vứt đấy. Điên cả người.

hoanganh3001
10-06-09, 10:14 PM
Hiện tại, mình chưa thấy điều gì thuận lợi cho DN ở Thông tư 79 gì hết.Mà thấy phức tạp cho DN nhiều hơn.Đầu tiên, là vế vấn đề thực xuất tờ khai xuất.Lúc trước thì DN trong KCX thực xuất tờ khai xuất tại chi cục thuộc KCX.Nhưng bây giờ thì lại thực xuất tại nơi hạ cont.Như vậy sẽ không thuận tiện cho DN trong KCX gì hết.

songcam
10-06-09, 10:56 PM
Trời đất! mấy hôm nay bà con làm thủ tục hải quan kêu quá trời, cái thông tư 79 kì cục thật, hàng miễn kiểm vẫn phải niêm phong mang về, gửi thông báo xác nhận của giám đốc tới hải quan ngoài cửa khẩu để họ xét có được mở niêm phong hay không?! Cải tiến hay cải lùi đây?

overmyself84
11-06-09, 08:42 AM
Cám ơn bạn Heomice nhé, tài liệu bạn gửi thật là bổ ích:)
[QUOTE=heomice;5821]Chào overmyself84,

Mình vừa có được công văn 3238/TCHQ-GSQL về việc thực hiện Thông tư số 79/2009/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành.

namshipping
11-06-09, 11:51 AM
pác này có thấy cái form xnk tại chỗ nào đau??? đề nghị pác heomice xem lại giúp a e nhe. thanks pác nhiều nhiều.

heomice
11-06-09, 11:59 AM
Bác vô trang 6 của topic này nhé! Mọi người vẫn download về được. Kiểm tra lại nhé bác!

Thân,

pác này có thấy cái form xnk tại chỗ nào đau??? đề nghị pác heomice xem lại giúp a e nhe. thanks pác nhiều nhiều.

darkness2900
11-06-09, 02:34 PM
Xin hỏi có bác nào có công văn đăng ký danh mục hàng nhập khẩu miễn thuế nhập khẩu cho doanh nghiệp chế xuât (bản đã khai rồi) kèm danh mục hàng hoá và phiếu trừ lùi thì share cho em với nhé. Em có form rồi nhưng chưa biết làm thế nào. Đang cần rất gấp. Thanks các bác.

Nick yahoo, skype : darkness2900(email darkness2900@yahoo.com)

vuminhtu
11-06-09, 03:31 PM
Thanks Admin nhe

muahoasim
11-06-09, 03:50 PM
Chào anh Hùng:

Doanh nghiệp của em đang sản xuất và xuất khẩu gỗ, và đang gặp một số vướng mắt như sau:

- Hồ sơ thanh khoản nguyên phụ liệu trong đó có giấy báo có, tuy nhiên giấy báo có của ngân hàng. lại không ghi số hợp đồng ghi trên tờ khai, chỉ có ghi số INVOCE, số LC nếu là loại hình thanh toán LC, tên người hưởng thụ và tên người thanh toán đúng như tờ khai. Như vậy có được chấp nhận là giấy báo có có được chấp nhận không.

Tại điều 117 của thông tư 79 thì không nói rõ vấn đề này.

Tại phụ lục 01 của nghị định này thì điểm 4.9 chỉ nêu về vấn đề ngân hàng thanh toán không đúng với hợp đồng.

- Vậy có văn bản nào bắt buột chứng từ thanh toán của ngân hàng phải ghi rõ số hợp đồng không anh.
Theo em được biết thì tai Chi Cục Hải Quan Sài Gòn họ không bắt buộc phải ghi số hợp đồng lên giấy báo có chỉ yêu cầu người gởi và người thụ hưởng đúng như tờ khai trên.

Cảm ơn anh nhiều nhé

mth
12-06-09, 08:58 AM
Mình hiện đang thanh khoản HDGC theo TT 116, theo đó quy định phải nộp Bảng kê khai nguyên liệu tự cung ứng (khai khi XK sản phẩm) theo mẫu 02/NLDCU-GC . Thông tư này mới đưa vào thực hiện từ tháng 12, các đợt XK khác cung ứng mình vẫn làm theo form của QD69 và cho đến tận tháng 4 vừa rồi vẫn vậy. Hải quan vẫn ok. Vậy bây giờ có cần làm lại tất cả các bảng kê cung ứng theo mẫu mới không?
Thêm nữa cần phải nộp chứng từ thanh toán tiền gia công cụ thể là nộp những gì ?

Bạn nào biết trả lời giúp mình với.
Cảm ơn nhiều.

LeThiGam
12-06-09, 09:18 AM
Cám ơn SMod đã có những thông tin sớm và kịp thời.
Tôi là người không làm chuyên trong lĩnh vực này, nhưng chuyên trang này cũng đã giúp tôi rất nhiều trong quá trình tác nghiệp của mình để hiểu sâu và chính xác hơn về lĩnh vực vận tải và hàng hải.
Hy vọng trong thời gian tới sẽ có nhiều thời gian cũng như có nhiều đóng góp khác cho diễn đàn.
Chúc mọi người sức khoẻ!:)

Chipmario
12-06-09, 10:47 AM
Các bác ơi, bên HQ vẫn chưa in và bán form TK XNK-TC. :rolleyes: Vậy nếu muốn mở TK XNK-TC thì mình phải tự in form ra à. Nếu vậy HQ có chấp nhận không?:confused:

Với lại, hình như form TK XNK-TC mới chỉ khác form cũ ở mặt sau cua TK phải không (có thêm phần "HQ kiểm tra thực tế hàng hóa" nhỉ.

candy575
13-06-09, 08:57 AM
Mình hiện đang thanh khoản HDGC theo TT 116, theo đó quy định phải nộp Bảng kê khai nguyên liệu tự cung ứng (khai khi XK sản phẩm) theo mẫu 02/NLDCU-GC . Thông tư này mới đưa vào thực hiện từ tháng 12, các đợt XK khác cung ứng mình vẫn làm theo form của QD69 và cho đến tận tháng 4 vừa rồi vẫn vậy. Hải quan vẫn ok. Vậy bây giờ có cần làm lại tất cả các bảng kê cung ứng theo mẫu mới không?
Thêm nữa cần phải nộp chứng từ thanh toán tiền gia công cụ thể là nộp những gì ?

Bạn nào biết trả lời giúp mình với.
Cảm ơn nhiều.
Bên em cũng thực hiện hợp đồng gia công theo TT 116 từ đầu năm nay, nhưng ngay từ đầu đã phải làm theo các form mới từ tháng 1 (kể cả cung ứng). Không biết tại sao bên đó vẫn sử dụng form cũ được nhỉ? Em chưa thanh khoản nên ko rõ lắm, nhưng theo em hỏi một số người có kinh nghiệm thì phải nộp chứng từ thanh toán tiền gia công, các chứng từ mua bán nguyên phụ liệu cung ứng trong bộ hồ sơ. Có gì các bác chỉ bảo em với ạ.:D

lavender
14-06-09, 07:32 PM
Thông tư 79/2009/TT-BTC


Chào các bạn

Thông tư 79/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 07/4/2009 (Thông tư 79) hướng dẫn về thủ tục Hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Thông tư 79 thay thế các Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 12/5/2005, Thông tư số 114/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005, Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007, Thông tư số 05/2009/TT-BTC ngày 13/1/2009 của Bộ Tài chính hiện hành.

Thông tư 79 có hiệu lực từ ngày 04/6/2009. Đây là văn bản hướng dẫn bao quát, tổng hợp, chuyên sâu tất cả các mảng nghiệp vụ hải quan đối với hàng hóa, phương tiện vận tải xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, quá cảnh trên cơ sở quy định hiện hành của Luật Hải quan, Nghị định số 154/2005/NĐ-CP của Chính phủ, Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu, Luật quản lý thuế và pháp luật có liên quan.

Mời các bạn bấm vào biểu tượng dưới đây để download thông tư 79 về nghiên cứu nhé !


http://www.vietship.vn/downloads.php?do=file&id=148


Enjoy !
Em gửi các bác bản ebook của thông tư này ở đường link sau:
http://www.vietship.vn/downloads.php?do=file&id=172

chikanguyen
15-06-09, 02:26 PM
Từ hôm thực hiện TT79 đã có bác nào nhập khu chế xuất từ cty nội địa chưa ạh? ( trước đây là hình thức XNK tại chỗ ) quy trình như thế nào cho em biết với nhé, em cám ơn cả nhà nhiều

chikanguyen
15-06-09, 02:32 PM
Các bác ơi, bên HQ vẫn chưa in và bán form TK XNK-TC. :rolleyes: Vậy nếu muốn mở TK XNK-TC thì mình phải tự in form ra à. Nếu vậy HQ có chấp nhận không?:confused:

Với lại, hình như form TK XNK-TC mới chỉ khác form cũ ở mặt sau cua TK phải không (có thêm phần "HQ kiểm tra thực tế hàng hóa" nhỉ.

Mẫu tờ khai XNK-TC gần như mẫu cũ thôi nhưng có thêm fần fụ lục tờ khai đấy ạh.Túm lại là em ngán cái Thông tư 79 này lắm rồi. Em cũng lên HQ hỏi mẫu này nhưng cán bộ bảo chưa có đâu, thế thì em làm thủ tục kiểu gì đây hả trời,đã thế trước đây xuất KCX là XNK -TC nhưng bây jờ lại bảo ko fải nữa.......điên hết cả người.:mad:

heomice
15-06-09, 02:54 PM
Thông tư 79/2009/TT-BTC được ban hành ngày 7/4/2009, có hiệu lực từ ngày 4/6/2009 là văn bản pháp lý quan trọng, hướng dẫn thống nhất, cụ thể về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. Thông tư 79/2009/TT-BTC thay thế các Thông tư số 112/2005/TT-BTC, 114/2005/TT-BTC, 59/2007/TT-BTC và 05/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính nhằm thu gọn đầu mối văn bản tạo điều kiện thuận tiện khi áp dụng.

Quy định có tính hệ thống

Thông tư số 79 ra đời góp phần giúp ngành Hải quan đạt các mục tiêu: Đơn giản hóa thủ tục hải quan, thống nhất thủ tục hải quan trước, trong và sau thông quan, tiếp tục kiên trì nguyên tắc chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, tiếp tục áp dụng mở rộng hải quan điện tử, đưa thêm một số quy định mới để thống nhất giữa luật Hải quan và luật Quản lý thuế.

Hướng dẫn thống nhất về thủ tục hải quan và quản lý thuế là một trong những yêu cầu đặt ra khi ban hành Thông tư này. Bởi lẽ, thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu được quy định tổng hợp tại nhiều văn bản pháp luật, như: Luật Hải quan, Luật Quản lý thuế, Nghị định 154/2005/NĐ-CP, và đã được hướng dẫn cụ thể tại các Thông tư số 112/2005/TT-BTC, 114/2005/TT-BTC, 59/2007/TT-BTC và 05/2009/TT-BTC và các văn bản pháp luật liên quan.

Cụ thể như:

Luật Quản lý thuế, mặc dù đã quy định thống nhất thủ tục thuế với thủ tục hải quan, nhưng các thủ tục này lại được hướng dẫn tại các văn bản riêng của Bộ Tài chính;

Một số quy định về thủ tục mang tính quy phạm pháp luật được đưa vào các quy trình thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành như Quyết định 929/QĐ-TCHQ, 927/QĐ-TCHQ… nên giá trị pháp lý chưa cao.

Bên cạnh đó, do các văn bản nêu trên chưa hướng dẫn cụ thể hoặc hướng dẫn còn chưa phù hợp, có sự chồng chéo giữa các văn bản nên trong quá trình thực hiện đã phát sinh một số bất cập, vướng mắc. Nhiều trường hợp Tổng cục Hải quan hoặc của Bộ Tài chính phải ban hành các văn bản hành chính như công văn hướng dẫn thực hiện. Các văn bản hướng dẫn này có giá trị pháp lý chưa cao, không tạo ra quy chuẩn cho các doanh nghiệp cùng tra cứu, áp dụng.

Thông tư 79/2009/TT-BTC đã ra đời và hệ thống lại một cách đầy đủ các quy định liên quan đến thủ tục hải quan và thủ tục quản lý thuế, giúp doanh nghiệp và cán bộ hải quan dễ tra cứu, áp dụng.

Thủ tục hải quan có nhiều điểm mới

Về hồ sơ hải quan, đã bổ sung một số loại chứng từ phải nộp thêm nhưng giảm về số bản phải nộp (từ 2 bản xuống 1 bản).

Cụ thể, với chứng từ phải nộp:

Đối với hàng xuất khẩu có quy định bổ sung thêm: hợp đồng mua bán hàng hoá hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương hợp đồng; hợp đồng uỷ thác XK (nếu XK uỷ thác); hợp đồng mua bán hàng hoá phải là bản tiếng Việt hoặc bản tiếng Anh, nếu là ngôn ngữ khác thì người khai hải quan phải nộp kèm bản dịch ra tiếng Việt và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung bản dịch; và hồ sơ đối với trường hợp hàng hoá thuộc đối tượng miễn thuế XK.

Đối với hàng nhập khẩu đã quy định bổ sung: hợp đồng uỷ thác NK (nếu NK uỷ thác); hợp đồng mua bán hàng hoá phải là bản tiếng Việt hoặc bản tiếng Anh, nếu là ngôn ngữ khác thì người khai hải quan phải nộp kèm bản dịch ra tiếng Việt; hướng dẫn cụ thể, đối với hàng hoá NK qua bưu điện quốc tế nếu không có vận tải đơn thì người khai hải quan ghi mã số gói bưu kiện, bưu phẩm lên tờ khai hải quan hoặc nộp danh mục bưu kiện, bưu phẩm do Bưu điện lập. Đối với hàng hóa NK phục vụ cho hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí được vận chuyển trên các tàu dịch vụ (không phải là tàu thương mại) thì nộp bản khai hàng hoá thay cho vận tải đơn.

Ngoài ra, còn bổ sung thêm một số trường hợp phải nộp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O). Cụ thể phải nộp 1 C/O bản gốc trong các trường hợp như: Hàng hoá có xuất xứ từ nước thành viên FTAs (trong đó có VN), trừ hàng hoá NK có trị giá FOB không vượt quá 200 USD, nếu người NK muốn được hưởng các chế độ ưu đãi đó; Hàng hoá NK được thông báo đang ở trong thời điểm có nguy cơ gây hại đến an toàn xã hội, sức khoẻ của cộng đồng hoặc vệ sinh môi trường cần được kiểm soát; Hàng hoá NK từ các nước đang ở trong thời điểm VN áp dụng thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ giá, các biện pháp tự vệ, biện pháp hạn ngạch thuế quan, biện pháp hạn chế số lượng; Hàng hoá NK phải tuân thủ các chế độ quản lý NK theo quy định của pháp luật VN hoặc các Điều ước quốc tế mà VN là thành viên. C/O đã nộp cho cơ quan hải quan thì không được sửa chữa nội dung hoặc thay thế, trừ trường hợp do chính cơ quan hay tổ chức có thẩm quyền cấp C/O sửa đổi, thay thế trong thời hạn quy định của pháp luật.

Với số bản chứng từ phải nộp: để giảm giấy tờ phải nộp và xuất trình cho cơ quan hải quan, Thông tư 79 quy định mỗi loại chứng từ chỉ phải nộp 1 bản. Theo Thông tư 112 hướng dẫn đối với: Hoá đơn thương mại, Bản kê chi tiết hàng hoá, khi làm thủ tục hải quan người khai hải quan phải nộp 1 bản chính và 1 bản sao.

Về xác nhận trước xuất xứ hàng hóa: Thông tư 112 không quy định điều này, Thông tư 79 quy định thủ tục cụ thể về xác nhận trước xuất xứ đối với hàng hóa nhập khẩu gồm: hồ sơ (Khoản 1 Điều 8), thông tin, thời hạn xử lý, hiệu lực của giấy xác nhận trước xuất xứ. Thẩm quyền giải quyết và ban hành giấy xác nhận trước xuất xứ là Tổng cục Hải quan (1.b, 2,4,5,6,7,8,9,10 Điều 8).

Về kiểm tra hải quan và xử lý kết quả kiểm tra trong quá trình làm thủ tục: Quy định rõ hơn về nguyên tắc kiểm tra (Điểm 2 Khoản d Điều 14: Kiểm tra xuất xứ hàng hoá căn cứ vào thực tế hàng hoá, hồ sơ hải quan, những thông tin có liên quan đến hàng hoá và quy định tại Điều 15 Nghị định số 19/2006/NĐ-CP, các văn bản hướng dẫn có liên quan) và quy định chi tiết hơn về việc xử lý kết quả kiểm tra (Khoản d.1, d..2 Điều 14 ) nhằm đảm bảo tính minh bạch, thống nhất khi xử lý kết quả kiểm tra xuất xứ hàng hoá, tránh các vướng mắc phát sinh, phù hợp với quy định tại Nghị định 19 và Hiệp định Quy tắc XX của WTO..

Ngoài ra, Thông tư cũng chính thức quy định trách nhiệm của cơ quan hải quan trong việc giải quyết thủ tục hải quan ngoài giờ hành chính ở Khoản 4 Điều 5: Cơ quan Hải quan có thể xem xét, chấp thuận việc kiểm tra thực tế và thông quan hàng hóa ngoài giờ hành chính trên cơ sở đăng ký trước bằng văn bản của người khai hải quan và điều kiện thực tế của mình và hướng dẫn cụ thể quyền lợi của doanh nghiệp được xem hàng hoá XNK trước khi khai báo hải quan. Việc xem trước hàng hoá phải được sự chấp thuận của người đang giữ hàng hóa và chịu sự giám sát của cơ quan Hải quan. Khi xem trước hàng hoá, người giữ hàng hoá phải lập biên bản chứng nhận, có xác nhận của người đang giữ hàng hoá, chủ hàng và công chức hải quan giám sát. Hải quan niêm phong hàng hoá sau khi chủ hàng xem hàng hoá…

Thủ tục thuế thuận tiện, minh bạch, thống nhất, phù hợp thông lệ quốc tế

Thủ tục thuế được quy định rất chi tiết, cụ thể, thống nhất, minh bạch cho từng nội dung, như: khai thuế, hồ sơ, bổ sung hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế, bảo lãnh nộp thuế,… đối với từng loại hình xuất nhập khẩu.

Cụ thể:

Khai thuế: Để thuận tiện cho việc thực hiện thời hạn nộp thuế, theo dõi nộp thuế, Khoản 1 Điều 10 quy định: Hàng hoá xuất nhập khẩu theo các loại hình khác nhau và/hoặc có thời hạn nộp thuế khác nhau thì phải khai trên tờ khai hải quan khác nhau tùy theo từng loại hình tương ứng hoặc từng thời hạn nộp thuế tương ứng; Đối với trường hợp được giảm mức thuế suất so với quy định: khai cả mức thuế suất trước khi giảm và tỷ lệ phần trăm giảm nhằm tạo điều kiện thuận tiện cho kiểm tra thuế, xác định tiền thuế phải nộp, thống nhất khi thực hiện.

Ngoài ra, để làm rõ trách nhiệm của người khai hải quan, người nộp thuế Luật Quản lý thuế, từ đó ngăn ngừa vi phạm. Tại Khoản 2 Điều 10 của Thông tư còn hướng dẫn chi tiết trách nhiệm của các bên trong việc khai hải quan và sử dụng hàng hoá theo mục đích kê khai.

Khoản 3 Điều 10 hướng dẫn xử lý cụ thể trường hợp thay đổi mục đích sử dụng hàng hoá đã được xác định thuộc đối tượng không chịu thuế hoặc đã được miễn thuế, xét miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế; xử lý vướng mắc qua kiểm toán:

- Người nộp thuế thông báo với cơ quan hải quan về hàng hóa dự kiến sẽ thay đổi mục đích sử dụng;
- Trong vòng mười ngày kể từ ngày nhận thông báo, cơ quan hải quan kiểm tra, xác định thực tế hàng hóa;
- Người nộp thuế chỉ được chuyển đổi mục đích sử dụng sau khi cơ quan hải quan kiểm tra;
- Trong thời hạn mười ngày kể từ ngày thực tế chuyển đổi mục đích sử dụng, người nộp thuế có trách nhiệm kê khai số tiền thuế, tiền phạt chậm nộp (nếu có) theo mẫu;
- Người nộp thuế có trách nhiệm nộp đủ số tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền phạt vi phạm hành chính (nếu có) trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày bắt đầu hết thời hạn phải kê khai
- Nếu không thông báo hoặc không kê khai, kê khai quá thời hạn thì bị ấn định số tiền thuế, tiền phạt, xử lý vi phạm khác.

Hồ sơ hải quan: Điểm e.7.3 Khoản 2 Điều 11 quy định đối với dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư có sử dụng thường xuyên năm trăm đến năm nghìn lao động phải có:

- Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án khi đi vào hoạt động sử dụng thường xuyên từ năm trăm đến năm nghìn lao động;
- Bản cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng thường xuyên từ năm trăm đến năm nghìn lao động.

Quy định đó nhằm thống nhất trong thực hiện, vì loại hình dự án này chưa rõ cơ sở xác định hàng hoá thuộc đối tượng miễn thuế.

Khai bổ sung hồ sơ thuế: thông tư 59 chưa hướng dẫn, Thông tư 79 nêu rõ điều kiện khai bổ sung hồ sơ hải quan trong thời hạn sáu mươi ngày đối với các nội dung có sai sót ảnh hưởng đến số tiền thuế phải nộp (Khoản 1,2,3,4, Điều 12) và hướng dẫn rõ thủ tục thực hiện trong trường hợp đáp ứng được các điều kiện khai bổ sung nhưng khai báo quá thời hạn 60 ngày (Khoản 5 Điều 12)

Thời hạn nộp thuế: Hướng dẫn cụ thể thời hạn nộp thuế đối với dầu thô xuất khẩu, trong khi Thông tư 59 không hướng dẫn (Khoản 1, Điều 18)

Hướng dẫn chi tiết hơn về việc xử lý trong trường hợp nhập khẩu nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu, nhưng lại tái xuất hoặc tiêu thụ nội địa hoặc không xuất khẩu sản phẩm hoặc xuất khẩu ngoài thời hạn (Điểm b.3 Khoản 2 Điều 18)

Hướng dẫn mới về thủ tục, điều kiện ân hạn thuế 30 ngày đối với trường hợp nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục hàng tiêu dùng do Bộ Công thương công bố nhưng sử dụng làm vật tư, nguyên liệu để trực tiếp sản xuất hàng hoá tiêu thụ trong nước (Điểm e.13 Khoản 2 Điều 11 và Điểm b.4 Khoản 2 Điều 18).

Hướng dẫn chi tiết thời hạn nộp thuế đối với trường hợp (i) Khai bổ sung hồ sơ khai thuế, (ii) Khai báo nộp bổ sung tiền thuế thiếu, (iii) Thay đổi mục đích sử dụng hàng thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn, xét miễn thuế (Điểm g,h Khoản 3 Điều 18)

Hướng dẫn thống nhất thời hạn nộp thuế đối với trường hợp phải có giám định để đảm bảo chính xác cho việc tính thuế (Điểm d Khoản 3 Điều 18, Điều 21)

Về bảo lãnh nộp thuế: Điều 19 Thông tư hướng dẫn thêm hình thức bảo lãnh chung (Bảo lãnh chung là việc cam kết bảo lãnh thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp số tiền thuế cho 02 tờ khai hàng hoá nhập khẩu trở lên tại một Chi Cục HQ) chi tiết, đầy đủ hơn về điều kiện áp dụng bảo lãnh, không quy định cứng số tiền bảo lãnh phải bằng số tiền thuế, Hướng dẫn rõ việc xử lý khi tổ chức bảo lãnh vi phạm, hướng dẫn xử lý khi có tiền thuế nộp thừa…

Thay đổi cách thức, thủ tục tiến hành kiểm tra sau thông quan, thanh tra thuế

Việc tiến hành kiểm tra sau thông quan theo Thông tư 79 là kiểm tra theo diện, chuyên sâu chứ không kiểm tra theo từng lô hàng hay theo từng tờ khai (trừ khi có dấu hiệu vi phạm đặc biệt). Cách thức tổ chức tiến hành thông thường phải tuần tự từ kiểm tra tại trụ sở cơ quan, cần thiết thì tiến hành tại trụ sở doanh nghiệp rồi mới tiến hành thanh tra thuế. Ngoài ra còn quy định rõ nguyên tắc áp dụng rủi ro trong kiểm tra sau thông quan; giải trình và xác minh trong kiểm tra sau thông quan, thanh tra. Trường hợp doanh nghiệp chọn hình thức đối thoại thì nơi đối thoại có thể là trụ sở cơ quan Hải quan hoặc trụ sở doanh nghiệp, tùy theo sự lựa chọn của doanh nghiệp. Nội dung đối thoại được ghi nhận bằng biên bản làm việc, kèm tài liệu, chứng từ chứng minh. Biên bản này có giá trị là căn cứ xem xét vụ việc.

Về thanh tra thuế, đây là nội dung mới hoàn toàn, từ điều 150 đến Điều 161 hướng dẫn cụ thể về thanh tra thuế theo tinh thần Luật Quản lý thuế theo từng bước cụ thể: Thu thập thông tin về đối tượng thanh tra; lập báo cáo, kế hoạch thanh tra; đoàn thanh tra; thời hạn thanh tra; quyết định thanh tra; thực hiện thanh tra; kết luận thanh tra.

Như vậy, Thông tư 79/2009/TT-BTC ra đời là sự kết tinh thành quả các Thông tư 112, 114, 59 của Bộ Tài chính và Nghị quyết 30 của Chính phủ, đồng thời đúc kết kinh nghiệm, loại bỏ các phần hạn chế, chồng chéo giữa các văn bản dưới luật theo hướng đơn giản hóa thủ tục hải quan, cải cách thủ tục hành chính phù hợp với thông lệ quốc tế, tạo thuận lợi cho cán bộ hải quan và doanh nghiệp cùng tra cứu, áp dụng.

Nguyễn Thủy - Hải quan Việt Nam

ngocminheco
15-06-09, 02:58 PM
mình đọc chẳng hiểu gì nhiều, mà cho mình hỏi, theo các bạn vậy thì tờ khai XNK tại chỗ được tự in trên giấy A4 để khai HQ àh.

heomice
15-06-09, 03:12 PM
Chào bạn,

Vấn đề này theo mình biết thì bên nhà in chưa kịp theo Thông tư 79 :rolleyes: nên chưa có bản khai HQ theo mẫu mới. Vì vậy, khi làm thủ tục, cần phải hỏi nơi mình làm thủ tục xem họ yêu cầu thế nào rồi làm thôi. Có nơi như Bắc Ninh, Bắc Giang, Thăng Long ... thì kêu doanh nghiệp in mẫu theo thông tư ra giấy A4. Còn có nơi thì vẫn chờ và dùng form cũ :D

Thân,

mình đọc chẳng hiểu gì nhiều, mà cho mình hỏi, theo các bạn vậy thì tờ khai XNK tại chỗ được tự in trên giấy A4 để khai HQ àh.

heomice
16-06-09, 03:57 PM
Chào [you],

Mình thấy rất nhiều anh em tìm kiếm Phụ lục của Thông tư 79/2009/TT-BTC này. Mình đã tìm kiếm và post lên đây cho anh em tham khảo nhé!

http://www.vietship.vn/downloads.php?do=file&id=174&act=down

Chúc cả nhà công việc thuận lợi!

Thân,

bobby2008009
16-06-09, 04:23 PM
Hi cả nhà!
Công Ty e đã dùm form XNK tại chổ mới rồi, tức là in trên giấy A4 đóng dấu và đăng ký thôi, Không theo mẫu Tkhai bán ở ngoài nữa.

heomice
16-06-09, 04:23 PM
GIỚI THIỆU NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG THÔNG TƯ 79/2009/TT-BTC


Trong hai ngày 21 và 22/5/2009 Tổng cục Hải quan đã tổ chức tập huấn trực tuyến Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hang hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Thông tư số 70/2009/TT-BTC ngày 07/4/2009 hướng dẫn thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất xăng dầu và nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, chế biến xăng dầu.

Thông tư 70/2009/TT-BTC thay thế Quyết định 30/2004/QĐ-BTC ngày 06/4/2004 của Bộ Tài chính và có hiệu lực thi hành từ ngày 23/5/2009.

Thông tư 79/2009/TT-BTC tập hợp các nội dung và thay thế các Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005, Thông tư số 114/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005, Thông tư số 59/TT-BTC ngày 14/6/2007, Thông tư số 05/TT-BTC ngày 13/01/2009 của Bộ Tài chính hiện hành, có hiệu lực từ ngày 04/6/2009. Đây là văn bản hướng dẫn bao quát tổng hợp, chuyên sâu tất cả các mảng nghiệp vụ hải quan đối với hàng hóa, phương tiện vận tải xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, quá cảnh trên cơ sở quy định hiện hành của Luật Hải quan, Nghị định số 154/2005/NĐ-CP, Luật thuế xuẩt khẩu, thuế nhập khẩu, Luật quản lý thuế và pháp luật có liên quan.

I. Sự cần thiết ban hành Thông tư 79/2009/TT-BTC:

1. Luật Quản lý thuế có hiệu lực từ 01/07/2007 đã quy định thống nhất thủ tục thuế với thủ tục hải quan. Tuy nhiên, các thủ tục này được hướng dẫn tại các văn bản riêng của Bộ Tài Chính dẫn đến chưa thống nhất; hoặc quy định về thủ tục hải quan chưa gắn với thủ tục quản lý thuế nên còn hạn chế yêu cầu về quản lý thuế;

2. Một số quy định về thủ tục mang tính quy phạm pháp luật được đưa vào các quy trình thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành nên chưa bảo đảm tính pháp lý. Mặt khác, quá trình thực hiện các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài Chính về thủ tục hải quan và thủ tục quản lý thuế đã phát sinh một số bất cập, vướng mắc do chưa được hướng dẫn cụ thể và chi tiết hoặc chưa phù hợp dẫn đến phải xử lý bằng các văn bản hành chính của Tổng cục hoặc của Bộ. Các nội dung này cần được đưa vào văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm hiệu lực thi hành và thống nhất thực hiện.

3. Việc quy định thủ tục hải quan ở nhiều văn bản dẫn đến khó khăn trong việc tra cứu, áp dụng.

Vì vậy, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư số 79/2009/TT-BTC hướng dẫn chung về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thay thế cho các văn bản hiện hành ( Thông tư 112/2005/TT-BTC, Thông tư 114/2005/TT-BTC, Thông tư 59/2007/TT-BTC, Thông tư 05/2009/TT-BTC ) để đảm bảo tính thống nhất đầy đủ.

II. Những vấn đề Thông tư 79/2009/TT-BTC đã giải quyết:

1. Đơn giản hóa thủ tục hải quan, bảo đảm tính thống nhất giữa các khâu (trước, trong và sau thông quan ) trong quy trình thủ tục hải quan, tiếp cận với thủ tục hải quan điện tử, đồng thời thu gọn đầu mối văn bản để thuận tiện trong việc áp dụng

2. Bổ sung các nội dung mới hoặc hướng dẫn cụ thể những quy định liên quan đến các chuẩn mực quốc tế trong phạm vi phù hợp với quy định tại Luật hải quan, Luật quản lý thuế, Nghị định 154/2005/NĐ-CP và Nghị định 85/2007/NĐ-CP.

3. Thống nhất thủ tục quản lý thuế với thủ tục hải quan trên cơ sở các quy định của Luật hải quan, Luật Quản lý thuế và Nghị định số 85/2007/NĐ-CP. Bảo đảm hướng dẫn thủ tục quản lý thuế phù hợp với yêu cầu quản lý về thuế đề cập tại các văn bản hướng dẫn về chính sách thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các loại thuế khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

4. Kế thừa nội dung đã thực hiện ổn định, phát huy được hiệu quả quản lý của Thông tư 112/2005/TT-BTC, Thông tư 114/2005/TT-BTC, Thông tư 59/2007/TT-BTC; chọn lọc đưa vào Thông tư này những nội dung đã thực hiện tương đối ổn định ở các quy trình nghiệp vụ nhưng thực tiễn cho thấy cần được quy định tính pháp lý cao hơn; sửa đổi, bổ sung một số nội dung cho phù hợp với yêu cầu quản lý phát sinh thời gian thực hiện các văn bản mà Thông tư này kế thừa.

III. Bố cục của Thông tư:

Thông tư này gồm 165 Điều, được bố cục thành 7 phần, có 6 phụ lục kèm theo.

Phần I - Hướng dẫn chung: gồm 5 điều

Hướng dẫn về phạm vi điều chỉnh; đối tượng không chịu thuế; nguyên tắc tiến hành thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan và quản lý thuế; quyền, nghĩa vụ của người khai hải quan, người nộp thuế cũng như trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan hải quan và việc phối hợp giữa người khai hải quan, người nộp thuế và cơ quan hải quan.

PhầnII - Thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại: gồm 63 điều, bố cục thành 3 chương

Chương I: Hướng dẫn tổng quát về quy trình thủ tục hải quan đối với loại hình hàng hóa xuất nhập khẩu phổ biến nhất là hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại. Đối với những lô hàng mang tính đặc thù thì ngoài những quy định chung như đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại, các quy định quản lý riêng sẽ được hướng dẫn ở Chương II.

Chương III: Hướng dẫn về thủ tục thành lập các địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu, địa điểm kiểm tra hàng hóa ở nội địa, thủ tục thành lập, mở rộng, thu hẹp, di chuyển kho ngoại quan.

Phần III- Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại: gồm 5 điều

Phần IV - Thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng: gồm 19 điều

Phần V - Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các quy định khác về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu: gồm 45 điều, bố cục thành 8 mục

Hướng dẫn bao quát các quy định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu như căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế, thời điểm tính thuế, các trường hợp miễn thuế, xét miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế….Bên cạnh đó cũng hướng dẫn các thủ tục khác về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu như thủ tục miễn thuế, xét miễn thuế, giảm thuế; thủ tục gia hạn nộp thuế; xóa nợ tiền thuế, tiền phạt; việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Phần VI - Kiểm tra sau thông quan, thanh tra thuế: gồm 26 điều

Hướng dẫn cụ thể về các trường hợp kiểm tra, thanh tra; thẩm quyền quyết định kiểm tra, thanh tra; thủ tục, trình tự tiến hành kiểm tra, thanh tra; xử lý kết quả kiểm tra, thanh tra….

Phần VII - Tổ chức thực hiện, gồm 2 điều.

NHỮNG NỘI DUNG MỚI CỦA THÔNG TƯ


Phần I - Hướng dẫn chung :

1.1. Về nguyên tắc tiến hành thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan, quản lý thuế:

Khoản 3 Điều 3 Thông tư hướng dẫn hình thức mức độ kiểm tra có thể được xác định trên cơ sở: kết quả phân tích thông tin, đánh giá mức độ rủi ro trong quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; thông tin về dấu hiệu vi phạm pháp luật; “ Lựa chọn ngẫu nhiên để đánh giá mức độ tuân thủ của đối tượng quản lý hải quan ”. Quy định này hoàn toàn phù hợp với nguyên tắc quản lý rủi ro đồng thời có thể kiểm soát tốt hơn đối với hàng hóa thuộc diện miễn kiểm tra nhất là hàng hóa chuyển cửa khẩu.

1.2. Về giải quyết thủ tục hải quan ngoài giờ hành chính:

Theo quy định tại chuẩn mực 3.2 phụ lục tổng quát Công ước Kyoto thì theo yêu cầu của bên hữu quan và có lý do chính đáng, tùy theo cơ sở vật chất đang có, cơ quan hải quan phải thực hiện các chức năng ngoài giờ làm việc chính thức. Thực tế các đơn vị hải quan vẫn đang giải quyết thủ tục hải quan ngoài giờ hành chính để tạo thuận lợi cho hoạt động thông quan hàng hóa nhưng nội dung này chưa được quy định ở văn bản nào. Vì vậy, tại khoản 4 Điều 5 Thông tư 79 hướng dẫn: “ Cơ quan hải quan có thể xem xét, chấp thuận việc kiểm tra thực tế và thông quan hàng hóa ngoài giờ hành chính trên cơ sở đăng ký trước bằng văn bản của người khai hải quan và điều kiện thực tế của mình ”.

1.3. Về ký biên bản ghi nhớ:

Nhằm nội luật hóa chuẩn mực 6.8 Phụ lục tổng quát Công ước Kyoto sửa đổi và phát huy hiệu quả trong việc phối hợp giữa cơ quan hải quan với các Hiệp hội doanh nghiệp, điểm c khoản 4 Điều 5 Thông tư 79 hướng dẫn: “ Việc phối hợp, trao đổi cung cấp thông tin giữa cơ quan hải quan với người khai hải quan, người nộp thuế có thể thông qua biên bản ghi nhớ để bảo đảm tuân thủ nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên tham gia ký kết ”

Phần II - Thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại:

Xuất phát từ yêu cầu thực tế và để thống nhất trong việc thực hiện, Thông tư đã bổ sung quy định về “xem hàng hóa trước khi làm thủ tục hải quan” (Điều 9); Việc khai hải quan được thực hiện theo mẫu Tờ khai hải quan (Thay vì trên Tờ khai …) nhằm mục đích cho phép doanh nghiệp tự in Tờ khai hải quan theo mẫu do Bộ Tài chính quy định (Điều 10).

Về hồ sơ hải quan bổ sung một số loại chứng từ phải nộp thêm nhưng giãm về số bản phải nộp (Điều 11), hướng dẫn cụ thể việc sửa chửa tờ khai, khai bổ sung hồ sơ hải quan (Điều 12), thay tờ khai hải quan (Điều 13) và hủy tờ khai hải quan (Điều 27).

Để phù hợp với Luật Hải quan và Nghị định 154/2005/NĐ-CP Thông tư 79 đề cập đến kiểm tra trong quá trình làm thủ tục hải quan bao gồm : kiểm tra hồ sơ hải quan, kiểm tra thuế và kiểm tra thực tế hàng hóa. Không phân biệt thành kiểm tra sơ bộ và kiểm tra chi tiết hồ sơ hải quan (Điều 14).

Bổ sung “Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra khu phi thuế quan trong khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu; phương tiện vận tải nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh qua khu phi thuế quan”, hàng hóa có xuất xứ VN đưa vào khu phi thuế quan cũng phải làm thủ tục hải quan, bỏ quy định miễn kiểm tra đối với hàng hoá từ khu thương mại tự do xuất khẩu ra nước ngoài (Điều 44).

Nhằm hạn chế tình trạng thành lập kho ngoại quan nhỏ lẻ, tràn lan quy định “Diện tích kho ngoại quan phải từ 1000m2 trở lên (riêng kho lưu giử vàng, bạc, đá quý; kho chuyên lưu giử hàng hoá phải bảo quản theo chế độ lạnh, lạnh đông diện tích có thể nhỏ hơn 1000m2)” (Điều 65).

Phát sinh từ thực tế, đáp ứng yêu cầu quản lý và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Thông tư 79 đã bổ sung quy định “Cục trưởng Cục Hải quan lựa chọn và giao nhiệm vụ cho Chi cục Hải quan phù hợp làm thủ tục chuyển cửa khẩu cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu” (Khoản 2 Điều 57).

Phần III- Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại:

Đối với hàng hóa kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất bổ sung việc giám sát hàng hoá trong quá trình vận chuyển đến cửa khẩu xuất trong trường hợp hàng tái xuất được phép đi qua cửa khẩu khác cửa khẩu tạm nhập. Không đăng ký tờ khai mới mà chỉ khai, nộp thuế trên cơ sở tờ khai tạm nhập khi hàng hoá tạm nhập nhưng không tái xuất hết hoặc chuyển tiêu thụ nội địa (Điều 37).

Quy định mới về thời hạn tái xuất, tái nhập hàng hóa tham dự hội chợ, triển lãm. cụ thể: Thời hạn tạm xuất khẩu hàng hóa để tham dự hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài là 1 năm, kể từ ngày hàng hoá được tạm xuất khẩu. Bỏ quy định việc gia hạn thời gian tái xuất tái nhập hàng hoá (Khoản 3 Điều 49).

Phần IV - Thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng:

Bổ sung cơ chế quản lý phương tiện vận tải thô sơ, theo đó, định nghĩa rõ về phương tiện vận tải thô sơ, hồ sơ phải nộp và xuất trình. Đối với Ôtô xuất cảnh, nhập cảnh qua biên giới quy định chi tiết trách nhiệm của người khai hải quan và cán bộ hải quan, chia ra ôtô nước ngiài và ôtô VN, quy định vế các phương tiện vận tải khác (Điều 77, 79).

Bổ sung thời hạn lưu trú cho các phương tiện vận tải thường xuyên qua lại biên giới là không quá 02 ngày so với khai báo khi tạm nhập (Điều 81).

Phần V - Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các quy định khác về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:

1. Khai thuế:

Hàng hóa XNK theo các loại hình khác nhau và/hoặc có thời hạn nộp thuế khác nhau thì phải khai trên tờ khai khác nhau theo từng loại hình tương ứng hoặc từng thời hạn nộp thuế tương ứng (Khoản 1 Điều 10). Hướng dẫn chi tiết trách nhiệm của người khai hải quan, người nộp thuế trong việc khai hải quan và sử dụng hàng hóa theo mục đích kê khai (Khoản 2 Điều 10).

Hàng hoá thuộc đối tượng không chịu thuế hoặc đã được miễn thuế, xét miễn thuế XK, thuế NK, thuế TTÐB, thuế GTGT thay đổi mục đích sử dụng thì phải thông báo trước cho hải quan, sau khi cơ quan hải quan kiểm tra mới được chuyển đổi (Khoản 3 Điều 10).

2. Khai bổ sung:

Hướng dẫn rỏ điều kiện khai bổ sung hồ sơ hải quan trong thời hạn 60 ngày đối với các nội dung có sai sót ảnh hưởng tới số tiền thuế phải nộp (Khoản 1-4 Điều 12).

3. Thời hạn nộp thuế:

Hướng dẫn mới về thủ tục, điều kiện ân hạn thuế 30 ngày đối với trường hợp nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục hàng tiêu dùng do Bộ Công thương công bố nhưng sử dụng làm vật tư, nguyên liệu để trực tiếp sản xuất hàng hóa tiêu thụ trong nước (Khoản 2 Điều 11).

Hướng dẫn rõ hơn về thời hạn nộp thuế đối với trường hợp phải có giám định để đảm bảo chính xác cho việc tính thuế (Khoản 3 Điều 18).

4. Nộp thuế:

Hướng dẫn xử lý khi người nộp thuế có nợ tiền thuế, tiền phạt tại hải quan khác và muốn nộp ngay số tiền nợ đó tại cơ quan hải quan nơi đang làm thủ tục (Khoản 3, điều 20). Hướng dẫn việc chuyển số tiền thuế đã nộp vào tài khoản tiền gửi của cơ quan hải quan, từ tài khoản tiền gửi vào ngân sách nhà nước.

5. Ấn định thuế:

Hướng dẫn chi tiết hơn về khái niệm, trường hợp, thủ tục, trình tự ấn định thuế, trách nhiệm của người nộp thuế ( Khoản 8 Điều 23).
Hướng dẫn rõ thẩm quyền ấn định thuế gồm: Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố, Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm tra sau thông quan.

6. Miễn thuế:

Hướng dẫn thủ tục, trình tự miễn thuế trong những trường hợp đặt biệt theo quy định tại Khoản 20 Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP (Khoản 20 Điều 100). Khi yêu cầu miễn thuế, người nộp thuế phải tự tính, khai số tiền thuế được miễn (Khoản 2 Điều 102).

7. Hồ sơ xét hoàn thuế:

Bổ sung hồ sơ hoàn thuế nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu đối với các trường hợp: Hàng xuất khẩu vào khu phi thuế quan hoặc xuất kho cho doanh nghiệp ở nuớc ngoài (Điều 117).
Hướng dẫn xử lý trường hợp chưa xuất trình được chứng từ thanh toán qua ngân hang khi nộp hồ sơ hoàn thuế.

Phần VI - Kiểm tra sau thông quan, thanh tra thuế:

1.Về tổng thể:

Thay đổi hoàn toàn về cách thức tổ chức, thủ tục tiến hành Kiểm tra sau thông quan:
- Kiểm tra sau thông quan là kiểm tra theo diện, chuyên sâu chứ không kiểm tra theo từng lô hàng hay theo từng tờ khai
- Trừ các trường hợp có dấu hiệu vi phạm đặc biệt- Cách thức tổ chức tiến hành thông thường phải tuần tự từ kiểm tra tại trụ sở cơ quan, cần thiết thì tiến hành tại trụ sở doanh nghiệp rồi mới tiến hành thanh tra thuế
- Thủ tục và các bước tiến hành kiểm tra, thanh tra được quy định đầy đủ rõ ràng, tuần tự từng bước
- Quy định rõ ràng về nguyên tắc áp dụng rủi ro trong kiểm tra sau thông quan
- Có quy định cụ thể về giải trình và xác minh trong kiểm tra sau thông quan, thanh tra.

2. Phạm vi của mỗi cuộc kiểm tra sau thông quan:

Điều 140 có quy định rõ có thể kiểm tra toàn diện hoặc kiểm tra chuyên sâu:
a) Kiểm tra tất cả hoạt động xuất nhập khẩu, của một doanh nghiệp, trong một giai đoạn;
b) Kiểm tra việc xuất nhập khẩu một mặt hàng, của một hoặc nhiều doanh nghiệp, trong một giai đoạn;
c) Kiểm tra một hoặc nhiều nội dung (ví dụ kiểm tra trị giá) của một hoặc nhiều mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu, của một doanh nghiệp, trong một giai đoạn;
d) Kiểm tra một hoặc nhiều loại hình xuất khẩu, nhập khẩu, của một doanh nghiệp, trong một giai đoạn.

3. Quyền hạn của trưởng đoàn kiểm tra, thanh tra khi thực hiện kiểm tra thanh tra:

Điều 147 quy định rõ: Trưởng đoàn kiểm tra, thanh tra được quyền thực hiện một số công việc thuộc nhiệm vụ của đoàn kiểm tra, thanh tra, cụ thể: Ký giấy giới thiệu, giấy mời; Ký văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ việc đang kiểm tra cung cấp hồ sơ, tài liệu, dữ liệu; Trao đổi trực tiếp hoặc bằng văn bản với cơ quan quản lý nhà nước liên quan về chính sách, pháp luật liên quan đến vụ việc.

4. Xác minh, giải trình:

Giải trình trong Kiểm tra sau thông quan điều 144 hướng dẫn rất cụ thể về khái niệm, người yêu cầu giải trình, hình thức yêu cầu và hình thức giải trình.
Trường hợp doanh nghiệp chọn hình thức đối thoại thì nơi đối thoại có thể là trụ sở cơ quan hải quan hoặc trụ sở doanh nghiệp, tùy theo sự lựa chọn của doanh nghiệp. Nội dung đối thoại được ghi nhận bằng biên bản làm việc, kèm tài liệu, chứng từ chứng minh. Biên bản này có giá trị là căn cứ xem xét vụ việc.

Xác minh trong Kiểm tra sau thông quan, thanh tra thuế được quy định rõ tại điều 145 về khái niệm, thẩm quyền quyết định xác minh, đối tượng xác minh, hình thức xác minh.

5.Thanh tra thuế:

Đây là nội dung mới hoàn toàn: Từ điều 150 đến điều 161 hướng dẫn cụ thể về thanh tra thuế theo tinh thần luật Quản lý thuế từng bước rất rõ ràng: Thu thập thông tin về đối tượng thanh tra; Lập báo cáo, kế hoạch thanh tra; Đoàn thanh tra; Thời hạn thanh tra; Quyết định thanh tra; Thực hiện thanh tra; Kết luận thanh tra.

6.Xử lý kết quả kiểm tra thanh tra:

Điều 162, 163 quy định rõ ràng cụ thể 8 công việc phải thực hiện sau khi có kết luận kiểm tra sau thông quan, thanh tra thuế và Phân công thực hiện cụ thể công việc của từng cấp: Tổng cục hải quan, Cục Kiểm tra sau thông quan, Cục Hải quan tỉnh …

Muxx
16-06-09, 05:10 PM
Hi cả nhà!
Công Ty e đã dùm form XNK tại chổ mới rồi, tức là in trên giấy A4 đóng dấu và đăng ký thôi, Không theo mẫu Tkhai bán ở ngoài nữa.

Bác post cho em xem cái form một tí nhé! Em cảm ơn ạ.

vietlogo
16-06-09, 05:11 PM
Không biết post gì cả hic hic hic,
Nhưng vào rồi chẳng nhẽ không nói câu gì, thôi thì chúc các ACE Vietship ngày một thịnh vượng, phát đạt và thành công.
Có gì không nên không phải bỏ qua hem.

heomice
16-06-09, 05:13 PM
Trong này có đủ mà bác? Mình đã upload trong topic này mấy lần rồi đó! Chịu khó đọc nhé!

http://www.vietship.vn/images/dl2.gif
http://www.vietship.vn/images/dl.gif (http://www.vietship.vn/downloads.php?do=file&id=174&act=down)


Chúc bạn công việc thuận lợi!

Thân,

Bác post cho em xem cái form một tí nhé! Em cảm ơn ạ.

heomice
17-06-09, 08:36 AM
Gửi các bạn mẫu Tờ khai mới theo Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009

Mẫu Tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ (Bản lưu Hải quan)


http://www.vietship.vn/downloads.php?do=file&id=175&act=down

Mẫu Tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ (Bản lưu người khai Hải quan)

http://www.vietship.vn/downloads.php?do=file&id=176&act=down

Thân,

ngockhanh
19-06-09, 08:14 PM
Đúng là thông tư 79 có nhiều điểm bất cập, gây khó cho doanh nghiệp đặc biệt là việc kẹp chì đối với hàng hoá đã được miễn kiểm, tốn thêm thời gian và tiền bạc nên thấy buồn. Nhưng mới nghe nói " Sẽ sớm thay đổi " nên lại vui.

Wait and see ! :confused:

casino
20-06-09, 11:16 AM
Hay quá, casino ở KCX àh? cho Chika hỏi chút nha, khi bên bạn nhập hàng từ các cty trong nước, trc đây là hthức XNK tại chỗ thì đầu nhập mở TK trước ( 04 TK) rồi đầu xuất sẽ làm thủ tục sau. Còn như theo TT79 thì thế nào? Bên cty mà nhập hàng của bọn mình thì nói mình gửi cho họ TK xuất (thay vì TK tại chỗ) họ nói họ vẫn mở Nhập trước và bên mình mở Xuất sau, như thế có đúng ko? chỉ giúp cho mình với nha. thanks you nhìu nhìu:)

Chào bạn! Mình ít online vào đây nên ko biết là bạn đang hỏi vấn đề này. Trước đây, khi DNCX mua hàng từ nội địa thì sẽ mở TK theo form XNK TC, đầu nhập mở TK trước, sau đó mới đến lượt đầu xuất. Bây giờ thì ko thế nữa mà sẽ chuyển đổi thành form xanh-hồng, đầu xuất sẽ phải làm trước, sau đó mới đến lượt đầu nhập. Khi mở tờ khai nhập thì đầu nhập phải kèm thêm tờ khai xuất (copy) của bên bán đã làm thủ tục hải quan để hải quan lưu hồ sơ.

casino
20-06-09, 11:34 AM
Hiện tại, mình chưa thấy điều gì thuận lợi cho DN ở Thông tư 79 gì hết.Mà thấy phức tạp cho DN nhiều hơn.Đầu tiên, là vế vấn đề thực xuất tờ khai xuất.Lúc trước thì DN trong KCX thực xuất tờ khai xuất tại chi cục thuộc KCX.Nhưng bây giờ thì lại thực xuất tại nơi hạ cont.Như vậy sẽ không thuận tiện cho DN trong KCX gì hết.

Cá nhân mình thấy sự thay đổi về địa điểm thực xuất cho DNCX cũng thật là vớ vẩn. Giả sử doanh nghiệp có lô hàng xuất khẩu nhờ forwarder thì còn đỡ, nếu họ tự làm thủ tục hải quan thì sẽ gặp rất nhiều bất cập và rắc rối bởi mở tờ khai thì 1 nơi, thực xuất lại 1 nẻo. Đơn cử như 1 cty mở tờ khai tại HQ quản lý DNCX ở Hà Nội, lô hàng này thì hạ bãi ở Cảng này của Hải Phòng, lô hàng kia thì hạ bãi ở cảng khác cũng thuộc Hải Phòng, rồi lại lô hàng khác hạ bãi ở Cái Lân (QN). Vậy doanh nghiệp cứ phải chạy hết chỗ nọ chỗ kia để xin xác nhận thực xuất sao? Nếu đã ra cái quy định dở hơi kia thì thà xác nhận thực xuất ngay lúc hàng được xếp lên tàu cho rồi, sau đó trả luôn tờ khai có dấu thực xuất cho hãng tàu thì còn nghe được. Như vậy mới gọi là cải cách và tạo thuận lợi, rút ngắn thủ tục cho doanh nghiệp.

heomice
22-06-09, 11:47 AM
Theo phản ánh của một số DN và Hải quan địa phương, qua thời gian thực hiện Thông tư 79/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, đã xuất hiện một số vướng mắc cần được các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, phù hợp và tạo điều kiện cho hoạt động XNK.

Mới đây một số DN kinh doanh kho ngoại quan tại Bình Dương đã có công văn gửi Cục Hải quan Bình Dương đề nghị tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào kho ngoại quan. Theo quy định tại Thông tư 79, tất cả hàng hóa đưa vào ngoại quan trong khu công nghiệp chỉ nhằm mục đích phục vụ hoạt động cho các DN trong các KCN, KCX, còn các mặt hàng khác đặc biệt là hàng tiêu dùng của các DN trong KCN sẽ không được đưa vào kho ngoại quan, không được chuyển cửa khẩu. Mặc dù quy định như vậy nhằm đảm bảo kiểm tra giám sát chặt chẽ hàng hóa đưa vào kho ngoại quan, song theo các DN còn bất cập. Trong khi đó, theo quy định tại Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định về hàng hóa nhập khẩu được chuyển cửa khẩu là hàng hóa nhập khẩu đưa vào kho ngoại quan; hàng hóa gửi kho ngoại quan xuất khẩu được chuyển cửa khẩu từ kho ngoại quan ra cửa khẩu xuất khẩu.

Trên thực tế, theo Công ty Tân Cảng (TP HCM), hàng lưu trữ, bảo quản trong kho ngoại quan lại chủ yếu là hàng kinh doanh. Cũng về lĩnh vực này, theo Công ty Tân Cảng Sài Gòn, quy định “hàng hóa nhập khẩu đưa vào ngoại quan trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất, khu kinh tế đặc biệt khác ngoài khu vực cửa khẩu (gọi chung là khu công nghiệp) là hàng hóa để phục vụ hoạt động cho doanh nghiệp trong khu công nghiệp đó và các doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp lân cận” sẽ hạn chế các DN nằm ngoài KCN và các vùng phụ cận có nhu cầu đưa hàng hóa về các kho ngoại quan. Nhìn chung, hoạt động của các kho ngọai quan đã giúp các DN trên địa bàn chủ động cung ứng kịp thời được nguồn nguyên liệu, nguồn hàng phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh của các DN, đồng thời giảm được thời gian giao nhận hàng, tiết kiệm chi phí.

Cũng là vướng mắc do các DN tại Bình Dương phản ảnh, theo Thông tư 79: cơ quan Hải quan chấp nhận áp dụng bảo lãnh về số thuế mà DN phải nộp nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện như: có hợp đồng cấp bảo lãnh số tiền thuế phải nộp và thư bảo lãnh của bên bảo lãnh cam kết với cơ quan Hải quan liên quan về việc bảo đảm khả năng thực hiện và chịu trách nhiệm nộp thuế và tiền phạt chậm nộp thay cho người nộp thuế. Khi làm thủ tục cho lô hàng nhập khẩu, người nộp thuế nộp bản sao, xuất trình bản chính hợp đồng cấp bảo lãnh.... Tuy nhiên có ý kiến cho rằng trong bộ hồ sơ hải quan DN không cần thiết phải nộp hợp đồng cấp bảo lãnh số tiền thuế phải nộp được ký giữa tổ chức tín dụng bảo lãnh và người nộp thuế.

Đối với hàng chuyển cửa khẩu đóng chung container, theo quy định tại Thông tư 79, hàng hóa là thiết bị văn phòng của DN như bàn, ghế, tủ và văn phòng phẩm được đóng container với nguyên liệu nhập khẩu để gia công, sản xuất xuất khẩu, DN được đăng ký tờ khai tại Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu để làm thủ tục chuyển cửa khẩu. Tuy nhiên, trên thực tế do đặc thù ngành nghề kinh doanh, một số mặt hàng không phải là thiết bị văn phòng được đóng chung container với nguyên liệu nhập khẩu để gia công, sản xuất xuất khẩu như dụng cụ cầm tay... không thanh toán (hàng phi mậu dịch) do đó không thuộc đối tượng chuyển cửa khẩu. Do đó Cục Hải quan Bình Dương cho rằng, đối với hàng hóa phi mậu dịch đóng chung container với nguyên liệu nhập khẩu để gia công, sản xuất xuất khẩu thì được phép chuyển cửa khẩu...

Có ý kiến cho rằng trong bộ hồ sơ hải quan DN không cần thiết phải nộp hợp đồng cấp bảo lãnh số tiền thuế phải nộp được ký giữa tổ chức tín dụng bảo lãnh và người nộp thuế.

Mai Thanh - Diễn Đàn Doanh Nghiệp

chikanguyen
22-06-09, 01:14 PM
Hi Casino!

Cám ơn nhìu vì đã cho mình biết quy trình xuất hàng vào KCX theo thông tư mới.
Casino cho mình hỏi thêm 1 xíu nữa .Trước đây, lấy chứng nhận thực xuất tại Chi cục HQ nơi làm thủ tục còn bây jờ là tại cửa khẩu xuất hàng. Xuất KCX thì lấy chứng nhận thực xuất ở đâu vậy nhỉ ?

Giúp Chika với nhe'
Chào bạn! Mình ít online vào đây nên ko biết là bạn đang hỏi vấn đề này. Trước đây, khi DNCX mua hàng từ nội địa thì sẽ mở TK theo form XNK TC, đầu nhập mở TK trước, sau đó mới đến lượt đầu xuất. Bây giờ thì ko thế nữa mà sẽ chuyển đổi thành form xanh-hồng, đầu xuất sẽ phải làm trước, sau đó mới đến lượt đầu nhập. Khi mở tờ khai nhập thì đầu nhập phải kèm thêm tờ khai xuất (copy) của bên bán đã làm thủ tục hải quan để hải quan lưu hồ sơ.

heomice
23-06-09, 09:30 AM
Chào [you],

Mình gửi [you] tham khảo công văn số 8908/BTC-TCHQ về việc hủy bỏ quy định tại điều 57 của Thông tư 79/2009/TT-BTC về niêm phong hàng miễn kiểm đối với hàng hóa chuyển cửa khẩu!

http://www.vietship.vn/downloads.php?do=file&id=179&act=down

Thân,

phamviethung
23-06-09, 10:05 AM
Hi all, các anh chị có thể email giúp em công văn này được không ạ? Em không thể down được, search trên mạng thì không có

Tkss

landn
23-06-09, 10:16 AM
Chào mọi người, mình cũng không down được, không biết tại sao, nó báo là

the Adobe Acrobat/Reader that is running can not be used to view PDF files in a web Browser

heomice
23-06-09, 10:20 AM
Hi all,

File hơi nặng, nên ráng chút nhé, mình đang tìm cách scale nhỏ lại cho dễ download.

Thân,

linh.blue
23-06-09, 10:23 AM
Anh Hùng ơi,
Anh cho em hỏi trong một container có nhiều PO hàng nhập khẩu thì mỗi PO phải làm 1 tờ khai NK ạ.

Lúc trước bọn em có thể gộp nhiều PO trên 1 tờ khai NK, bây giờ HQ Đồng Nai không có chịu. Bọn em gửi thư hỏi Tổng cục HQ và hy vọng có công văn hướng dẫn giống như CV 9808 nhưng mà không thấy.

Anh có biết có hướng dẫn nào liên quan đến vấn đề này không, cho em biết với chứ suốt ngày điền tờ khai thế này chắc em phát ốm mất.

Cảm ơn anh ạ.

heomice
23-06-09, 10:36 AM
Dưới đây mình thêm một đường link để đáp ứng nhu cầu download của các bạn!

Thân,

http://www.vietship.vn/downloads/CV 8908 BTC-TCHQ_03.tif

BVTIEN
23-06-09, 10:46 AM
Chào BVTIEN,

Mình gửi BVTIEN tham khảo công văn số 8908/BTC-TCHQ về việc hủy bỏ quy định tại điều 57 của Thông tư 79/2009/TT-BTC về niêm phong hàng miễn kiểm đối với hàng hóa chuyển cửa khẩu!

http://www.vietship.vn/downloads.php?do=file&id=179&act=down

Thân,

@VVHung: Cảm ơn nhiều!

@#: click trực tiếp để xem file rồi save as. ngon ơ mà

ngocminheco
23-06-09, 12:08 PM
@VVHung: Cảm ơn nhiều!

@#: click trực tiếp để xem file rồi save as. ngon ơ mà

Đang tính hỏi công văn này, công nhận các bạn pro thật

ngocminheco
23-06-09, 12:16 PM
Chào ngocminheco,

Mình gửi ngocminheco tham khảo công văn số 8908/BTC-TCHQ về việc hủy bỏ quy định tại điều 57 của Thông tư 79/2009/TT-BTC về niêm phong hàng miễn kiểm đối với hàng hóa chuyển cửa khẩu!

http://www.vietship.vn/downloads.php?do=file&id=179&act=down

Thân,

Theo nội dung 12 của công văn này thì:
tờ khai SXXK-TC sẽ được hoàn thuế/ không thu thuế khi đối ứng với nó là bất kỳ tờ khai NK-TC nào??? (ngay cả nếu là TK NKD-TC???).
không biết hiểu vậy có đúng không? khi mà TT79 lại quy định là TK nhập tại chỗ phải là NSXXK-TC hoặc NGC-TC:(

admin
23-06-09, 12:39 PM
Đúng là thông tư 79 có nhiều điểm bất cập, gây khó cho doanh nghiệp đặc biệt là việc kẹp chì đối với hàng hoá đã được miễn kiểm, tốn thêm thời gian và tiền bạc nên thấy buồn. Nhưng mới nghe nói " Sẽ sớm thay đổi " nên lại vui.

Wait and see ! :confused:

Đúng như dự đoán là sẽ có sự thay đổi và " công văn số 8908/BTC-TCHQ về việc hủy bỏ quy định tại điều 57 của Thông tư 79/2009/TT-BTC về niêm phong hàng miễn kiểm đối với hàng hóa chuyển cửa khẩu" chính là sự thay đổi cân thiết.

Giá mà có những văn văn bản luật ra đời ít phải thay đổi có lẽ tốt hơn nhưng dù sao có còn hơn không.

Chúc mừng các các doanh nghiệp xuất nhập khẩu và các công ty giao nhận nhé ! :D :D :D

hoangtucd
23-06-09, 01:40 PM
Cam on nhieu,minh da down va dang nghien cuu

lenghia
23-06-09, 01:50 PM
cam on cac anh!

Maxie Nguyen
23-06-09, 03:22 PM
ai có form mới bảng đăng ký nguyên liệu, vật tư cho hợp đồng gia công theo thông tư 79, gửi cho em xin 1 bản với. Tks

heomice
23-06-09, 03:46 PM
Chào bạn,

Mình post rồi và nằm trong phần Phụ lục thông tư 79 của topic này. Bạn kiểm tra lại nhé!

Thân,

ai có form mới bảng đăng ký nguyên liệu, vật tư cho hợp đồng gia công theo thông tư 79, gửi cho em xin 1 bản với. Tks

Duc
23-06-09, 04:00 PM
Cảm ơn anh Hùng nhiều.
Regards
Duc./.

heomice
23-06-09, 05:28 PM
Chào cả nhà,

Đây là file công văn 8908/BTC-TCHQ bản đẹp, các bạn download về xem nhé!

http://www.vietship.vn/downloads.php?do=file&id=180&act=down

landn
23-06-09, 06:05 PM
chào các anh chị

Nghe nói có thêm QĐ1171/BTC điều chỉnh thông tư 79/2009/BTC-TCHQ nữa đúng không, anh chị nào biết thì share giùm nhé

ngocthanhcofer
23-06-09, 07:53 PM
Cám ơn bạn Vũ Việt Hùng nha

heomice
23-06-09, 10:42 PM
Chào bạn landn,

Đúng là đã có Quyết định 1171/QĐ-TCHQ ngày 15/6/2009 V/v ban hành quy trình thủ tục HQ đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thương mại điều chỉnh tho6ngtu7 79/2009 này. Mình đã upload lên cho mọi người xem lâu rồi, chắc tại bạn chưa dành thời gian tìm hiểu thôi!

Đây là link bài viết đó, bạn tìm hiểu nhé! http://www.vietship.vn/showthread.php?t=2114

Thân,

chào các anh chị

Nghe nói có thêm QĐ1171/BTC điều chỉnh thông tư 79/2009/BTC-TCHQ nữa đúng không, anh chị nào biết thì share giùm nhé

baoden1711
24-06-09, 07:50 AM
Xin chân thành cám ơn BQT đã có sự thông báo cập nhật kịp thời những thông tin quý báu cho anh em Hàng Hải, chúng tôi Công ty CP Vận tải biển và Logistics Việt Nam sẽ luôn ủng hộ diễn đàn ngày càng phát triển.

heomice
24-06-09, 07:57 AM
Chào bác baoden1171,

Cảm ơn lời động viên chân thành của bác và công ty VNSL gửi tới BQT nói riêng và Diễn đàn Vietship nói chung. Mình rất vui và hi vọng sẽ luôn là cầu nối, sân chơi cho anh em trong ngành, cho doanh nghiệp và đón nhận được sự ủng hộ của các bạn!

Thân,

Xin chân thành cám ơn BQT đã có sự thông báo cập nhật kịp thời những thông tin quý báu cho anh em Hàng Hải, chúng tôi Công ty CP Vận tải biển và Logistics Việt Nam sẽ luôn ủng hộ diễn đàn ngày càng phát triển.

LeThiGam
24-06-09, 08:19 AM
Nghe tiêu đề thấy hơi trái trái. Theo quy định của Luật ban hành văn bản, thì
"Điều 9. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật.

1. Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó hoặc bị đình chỉ việc thi hành, hủy bỏ hoặc bãi bỏ bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản khác phải xác định rõ tên văn bản, điều, khoản, điểm của văn bản bị sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành.

2. Khi ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan ban hành văn bản phải sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ văn bản, điều, khoản, điểm của văn bản quy phạm pháp luật do mình đã ban hành trái với quy định của văn bản mới ngay trong văn bản mới đó; trong trường hợp chưa thể sửa đổi, bổ sung ngay thì phải xác định rõ trong văn bản đó danh mục văn bản, điều, khoản, điểm của văn bản quy phạm pháp luật do mình đã ban hành trái với quy định của văn bản quy phạm pháp luật mới và có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung trước khi văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực."
Công văn chỉ là một dạng văn bản áp dụng pháp luật hoặc được xem là một văn bản hành chính, trong khi thông tư là một văn bản quy phạm pháp luật. Các bác ở Bộ Tài chính làm ăn thế nào ấy nhỉ?

candy575
24-06-09, 08:50 AM
Em thấy cv 8908 ban hành ra, thế mà mấy hôm nay Hải quan chỗ em vẫn chưa đả động gì cả. Hàng của em miễn kiểm vẫn phải kẹp chì hàng từ Hải Phòng lên tận Hà Nội, hix hix, xe tải toàn lên vào ban đêm, mà giờ đó hải quan nào làm việc cho, hu hu hu...
May quá, từ nay không phải tính thuế trên tờ khai hàng gia công nữa, hihi. Dạo trước phải khai vào, thấy "hâm" thật đấy!

LeThiGam
24-06-09, 08:58 AM
Sáng nay tui nghiên cíu các văn bản mà các thành viên post lên, tui thấy các thành viên có sự nhầm lẫn. Ở đây, để thực hiện thống nhất, Bộ Tài Chính đã có hướng dẫn cụ thể (chứ không phải hướng dẫn thêm như các thành viên như các thành viên đã nói). Tuy nhiên, không biết thế này thì đã cụ thể chưa? Hay Tổng cục Hải quan cần hướng dẫn nữa, và Cục Hải quan các tỉnh cần hướng dẫn nữa để đến tay doanh nghiệp :o:rolleyes:

sotrans
24-06-09, 09:32 AM
Cám ơn Heomice rất nhiều về những thông tin cập nhật rất hữu ích liên quan đến TT79.
Chúc diễn đàn ngày càng phát triển nhé.

Hieutd
24-06-09, 09:57 AM
Em thấy cv 8908 ban hành ra, thế mà mấy hôm nay Hải quan chỗ em vẫn chưa đả động gì cả. Hàng của em miễn kiểm vẫn phải kẹp chì hàng từ Hải Phòng lên tận Hà Nội, hix hix, xe tải toàn lên vào ban đêm, mà giờ đó hải quan nào làm việc cho, hu hu hu...
May quá, từ nay không phải tính thuế trên tờ khai hàng gia công nữa, hihi. Dạo trước phải khai vào, thấy "hâm" thật đấy!

Theo mình được biết thì việc thực hiện vẫn đang bị vướng về mặt qui trình thực hiện nên chưa thực hiện việc bãi bỏ niêm phong hàng miễn kiểm tra: Do hải quan ngoài cửa khẩu chưa được hướng dẫn cụ thể việc tờ khai miễn kiểm tra có được đóng dấu "đã làm thủ tục hải quan" ngay sau khi in lệnh hình thức, hay vẫn thực hiện như TT79 là đóng dấu "đã làm thủ tục hải quan" sau khi hàng đã được chuyển cửa khẩu về địa bàn.
Chắc phải tầm đầu tháng 7 thì mới rõ ràng, hix hix

gambate
24-06-09, 04:52 PM
Gửi Heomice,
Cảm ơn bạn rất nhiều. CV rất quan trọng với công ty tớ.
Gambate

hardlucky
26-06-09, 02:11 PM
không hiểu lý do vì sao mà mình ko thể nào down được phụ lục thông tư 79.ai có thể giúp mình được ko

jolie
01-07-09, 11:41 AM
mình là người mới nè, mới trên mọi phương diện luôn. vào diễn đàn chỉ biết đọc rồi download thôi hihi, ngại quá. mình thấy diễn đàn này hay và thật bổ ích cho nhân viên xnk và những ai quan tâm đến nghiệp vu xnk, mình xin nói lời cảm ơn đến toàn thể anh chị em của ngôi nhà Vietship. chúc cho cả nhà luôn khỏe và thành đạt.

BVTIEN
02-07-09, 10:07 AM
Chào cả nhà,

Đây là file công văn 8908/BTC-TCHQ bản đẹp, các bạn download về xem nhé!

http://www.vietship.vn/downloads.php?do=file&id=180&act=down

to: heomice fix lại cái link này coi. ko down được bản đẹp/ thanks

heomice
02-07-09, 10:11 AM
Chào anh,

Em đã kiểm tra và thấy link vẫn sống bình thường. Anh có download về được không? File khoảng 4.2Mb và bản đẹp.

Kiểm tra lại giúp Em nhé!

Nice day,

to: heomice fix lại cái link này coi. ko down được bản đẹp/ thanks

BVTIEN
02-07-09, 11:59 AM
Thanks Mr. Hung, tại tôi dùng Safari nên ko down đc. quay sang IE lại ok.

Gio
02-07-09, 12:10 PM
Chao ca nha,


Em dang gap 1 van de dau dau can tho giao cac Bac. Do la cty em thuong mua hang cua nha cung cap va xuat truc tiep di nuoc ngoai. Nha cung cap chiu trach nhiem lam chung tu xuat cho cty em o nuoc ngoai. Nhung do cai nghi dinh 79, hien nay cac nha cung cap khong the lam chung tu xuat truc tiep duoc ma yeu cau ben em tu minh di lam c/t xuat. Hien tai cty em phai gui bo c/tu tu HCM - Hai Phong de nhan vien ngoai do lam c/tu, rat vat va. Co cach nao de ho tro nha cung cap tiep tuc lam chung tu cho ben em? Vi neu dua cho ho thong tin cua final client thi lo het bi mat kinh doanh cua ben em roi, khong the duoc. Em co nghe noi ve "hope dong uy quyen" vay cai nay co tac dung voi truong hop cua cty em k?

Co giai phap nao chang?

Mong nhan duoc thu feedback cua cac bac gap gap.
Cam on rat nhieu!
Gio

heomice
02-07-09, 12:21 PM
Chào Gio,

Đề nghị bạn tham gia diễn đàn và viết bài lưu ý những thông tin sau:


Tìm hiểu kỹ trước khi đặt câu hỏi
Đọc kỹ nội quy diễn đàn để tránh bị BAN NICK
Viết bài có dấu, có chất lượng, đúng box, đúng quy định
Nhấn Thanks thay vì reply là thanks nếu bạn thấy bài viết hữu ích
Vì tương lai diễn đàn Vietship, vì một cộng đồng Xuất nhập khẩu Vietnam!

Mong nhận được sự hợp tác của bạn!

Thân,

Chao ca nha,

Em dang gap 1 van de dau dau can tho giao cac Bac. Do la cty em thuong mua hang cua nha cung cap va xuat truc tiep di nuoc ngoai. Nha cung cap chiu trach nhiem lam chung tu xuat cho cty em o nuoc ngoai. Nhung do cai nghi dinh 79, hien nay cac nha cung cap khong the lam chung tu xuat truc tiep duoc ma yeu cau ben em tu minh di lam c/t xuat. Hien tai cty em phai gui bo c/tu tu HCM - Hai Phong de nhan vien ngoai do lam c/tu, rat vat va. Co cach nao de ho tro nha cung cap tiep tuc lam chung tu cho ben em? Vi neu dua cho ho thong tin cua final client thi lo het bi mat kinh doanh cua ben em roi, khong the duoc. Em co nghe noi ve "hope dong uy quyen" vay cai nay co tac dung voi truong hop cua cty em k?

Co giai phap nao chang?

Mong nhan duoc thu feedback cua cac bac gap gap.
Cam on rat nhieu!
Gio

Gio
02-07-09, 01:40 PM
Chào cả nhà,

Em đang gặp 1 vấn đề đau đầu cần thọ giáo các Bác. Do là cty em thường mua hàng của nhà cung cấp và xuất trực tiếp đi nước ngoài. Nhà cung cấp chịu trách nhiệm làm chứng từ xuất cho cty em ở nước ngoài. Nhưng do nghị định 79, hiện nay các nhà cung cấp không thể làm chứng từ xuất trực tiếp được mà yêu cầu bên em tự mình đi làm chứng từ xuất. Hiện tại cty em phải gửi bộ ch/từ từ HCM - Hải Phòng để nhân viên ngoài đó làm c/từ, rất vất vả. Có cách nào để hổ trợ nhà cung cấp tiếp tục làm chứng từ cho bên em? Vì nếu đưa cho họ thông tin của final client thì lộ hết bí mật kinh doanh của bên em rồi, không thể được. Em có nghe nói về "hợp đồng ủy quyền" vậy cái này có tác dụnt với trường hợp của cty em không?

Có giải pháp nào chăng?

Mong nhận được thư góp ý của các Bác gấp gấp.
Cảm ơn rất nhiều!
Gio

heomice
02-07-09, 04:46 PM
PM cho mình số phone của bạn, mình hỏi thêm một số thông tin để có thể tư vấn cho bạn!

Mình đã PM qua Private Message mà không thấy bạn trả lời.

Chào cả nhà,

Em đang gặp 1 vấn đề đau đầu cần thọ giáo các Bác. Do là cty em thường mua hàng của nhà cung cấp và xuất trực tiếp đi nước ngoài. Nhà cung cấp chịu trách nhiệm làm chứng từ xuất cho cty em ở nước ngoài. Nhưng do nghị định 79, hiện nay các nhà cung cấp không thể làm chứng từ xuất trực tiếp được mà yêu cầu bên em tự mình đi làm chứng từ xuất. Hiện tại cty em phải gửi bộ ch/từ từ HCM - Hải Phòng để nhân viên ngoài đó làm c/từ, rất vất vả. Có cách nào để hổ trợ nhà cung cấp tiếp tục làm chứng từ cho bên em? Vì nếu đưa cho họ thông tin của final client thì lộ hết bí mật kinh doanh của bên em rồi, không thể được. Em có nghe nói về "hợp đồng ủy quyền" vậy cái này có tác dụnt với trường hợp của cty em không?

Có giải pháp nào chăng?

Mong nhận được thư góp ý của các Bác gấp gấp.
Cảm ơn rất nhiều!
Gio

heomice
13-07-09, 01:57 PM
Chào các bạn,

Mình gửi các bạn tham khảo Quyết định số 1127/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành các biểu mẫu nghiệp vụ giám sát, quản lý về hải quan. Các bạn xem chi tiết và download các biểu mẫu về nhé!

http://www.vietship.vn/downloads/QD1127-TCHQ1.gif

http://www.vietship.vn/downloads/QD1127-TCHQ2.gif


Và file download biểu mẫu dưới đây, anh em download về sử dụng nhé!

http://www.vietship.vn/downloads/Bang bieu 1127 QD TCHQ.rar

Thân,

kenniphan
14-07-09, 09:24 PM
Chào kenniphan,

Mình gửi kenniphan tham khảo công văn số 8908/BTC-TCHQ về việc hủy bỏ quy định tại điều 57 của Thông tư 79/2009/TT-BTC về niêm phong hàng miễn kiểm đối với hàng hóa chuyển cửa khẩu!


http://www.vietship.vn/downloads.php?do=file&id=179&act=down

Thân,
Em cảm ơn các anh chị trong ban Vietship rất rất nhiều, nhờ các bài viết mà các anh chị cung cấp đã giúp em có thêm nhiều kiến thức rất bổ ích, những kiến thức này thật vô giá đối với gia đình Vietship của chúng ta. Một lần nữa em cảm ơn các anh chị rất nhiều!!!:)

xanhxanh86
21-07-09, 04:28 PM
Dạ em cảm ơn Heomice nhiu hì ! em là thành viên mới và cũng là người mới trong XNKluôn bởi vậy mà chắc em còn cần các sư huynh và sư tỉ chỉ giáo em nhìu nhìu hic ^_^ ! cho em cảm ơn các anh chị đã thành lập Vietship em thấy nó rất bổ ích ! và em sẽ xin tham gia thật nhiệt tình ! mong các anh chị ủng hộ em nhá ! *_*

heomice
21-07-09, 04:31 PM
Cảm ơn bạn đã ủng hộ diễn đàn. Hi vọng anh em Vietship sẽ nhận được nhiều chia sẻ, ý kiến đóng góp cũng như những kinh nghiệm trong công việc của bạn dành cho Diễn đàn.

Thân,

linh.blue
31-07-09, 02:25 PM
Anh Hùng ơi,
Anh cho em hỏi trong một container có nhiều PO hàng nhập khẩu thì mỗi PO phải làm 1 tờ khai NK ạ.
Lúc trước bọn em có thể gộp nhiều PO trên 1 tờ khai NK, bây giờ HQ Đồng Nai không có chịu. Bọn em gửi thư hỏi Tổng cục HQ và hy vọng có công văn hướng dẫn giống như CV 9808 nhưng mà không thấy.
Anh có biết có hướng dẫn nào liên quan đến vấn đề này không, cho em biết với chứ suốt ngày điền tờ khai thế này chắc em phát ốm mất.
Cảm ơn anh ạ.

Cuối cùng thì TCHQ đã có công văn trả lời vấn đề của em, hàng nhập khẩu thuộc nhiều P/O, nhiều invoice nhưng do 1 supplier cung cấp, có cùng 1 B/L thì được khai trên 1 tờ khai HQ. Khiếp, cổ em dài ngoằng vì chờ đợi mãi mới có hướng dẫn.

Em paste cho bạn nào quan tâm thì tham khảo.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

Số: 3886/TCHQ-GSQL
V/v đăng ký tờ khai hải quan Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được kiến nghị của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai và một số doanh nghiệp về việc: (1) đăng ký 01 tờ khai hải quan để nhập khẩu (hoặc xuất khẩu) hàng hóa, được vận chuyển theo 01 vận tải đơn, chung 01 hóa đơn thương mại (hoặc hóa đơn thương mại theo từng đơn hàng) nhưng có nhiều đơn hàng khác nhau từ một nhà cung cấp; (2) đăng ký tờ khai hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc các loại hình khác nhau (có thời hạn nộp thuế khác nhau) nhưng được vận chuyển theo cùng 01 vận tải đơn, có cùng hóa đơn thương mại, cùng 01 bản kê chi tiết hàng hóa và cùng chung 01 hợp đồng mua bán.

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với trường hợp 01 tờ khai hải quan cho nhiều đơn hàng, nhiều hóa đơn thương mại từ 01 nhà cung cấp có chung vận tải đơn

a. Đối với hàng nhập khẩu: Doanh nghiệp được đăng ký 01 tờ khai hải quan để nhập khẩu hàng hóa của nhiều đơn hàng khác nhau với 01 nhà cung cấp, có cùng điều kiện giao hàng, vận chuyển theo cùng 01 vận tải đơn và có chung một hóa đơn thương mại hoặc có nhiều hóa đơn thương mại theo từng đơn hàng của 01 nhà cung cấp.

b. Đối với hàng hóa xuất khẩu: Doanh nghiệp được đăng ký 01 tờ khai hải quan để xuất khẩu hàng hóa của nhiều đơn hàng khác nhau cùng bán cho 01 khách hàng, có cùng điều kiện giao hàng, có chung 01 hóa đơn thương mại hoặc có nhiều hóa đơn thương mại theo từng đơn hàng.

c. Khi khai trên tờ khai hải quan doanh nghiệp phải khai đầy đủ số, ngày của các đơn hàng, trường hợp có nhiều đơn hàng và hóa đơn thương mại không thể khai hết trên tờ khai hải quan thì phải lập phụ lục chi tiết kèm theo tờ khai hải quan và cập nhật đầy đủ số liệu vào hệ thống máy tính của cơ quan Hải quan theo đúng quy định. Trường hợp cùng một mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu của nhiều đơn hàng khác nhau có cùng đơn giá thì trên tờ khai hải quan chỉ cần khai theo 01 dòng hàng với số lượng là số lượng tổng của các đơn hàng.

d. Việc kê khai trị giá tính thuế trên tờ khai trị giá phải tuân thủ theo đúng hướng dẫn tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính.

2. Đối với trường hợp 01 vận tải đơn, 01 hóa đơn thương mại và 01 hợp đồng mua bán nhưng đăng ký nhiều tờ khai hải quan.

Đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc các loại hình khác nhau (có thời hạn nộp thuế khác nhau) nhưng được vận chuyển theo cùng 01 vận tải đơn, có cùng 01 hóa đơn thương mại, cùng 01 bản kê chi tiết hàng hóa và cùng chung 01 hợp đồng mua bán thì hàng hóa nhập khẩu theo loại hình nào sẽ đăng ký tờ khai hải quan theo loại hình đó.

Về các chứng từ kèm theo tờ khai hải quan như vận tải đơn, hóa đơn thương mại, bản kê chi tiết hàng hóa sẽ được sử dụng chung, bản chính được lưu kèm theo 01 tờ khai hải quan, các tờ khai hải quan còn lại sẽ sử dụng bản sao theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 5 Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính. Trên các bản sao này đều phải ghi chú là các tờ khai hải quan này sử dụng chung vận tải đơn, hóa đơn thương mại, bản kê chi tiết hàng hóa và bản chính được lưu kèm theo tờ khai hải quan nào.

3. Công văn này thay thế công văn số 6050/TCHQ-GSQL ngày 25/11/2008 và công văn số 1870/TCHQ-GSQL ngày 09/4/2009 của Tổng cục Hải quan.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, đề nghị các đơn vị kịp thời báo cáo Tổng cục (qua Vụ Giám sát quản lý) để có chỉ đạo.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
+ Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
+ Vụ CST; Vụ Pháp chế (để phối hợp);
- Vụ KTTT, Vụ PC, Cục KTSTQ, Cục ĐTCBL, Cục KTSTQ, Cục ĐTCBL, Cục CNTT&TKHQ;
- C.ty SP máy tính FUJITSU Việt Nam; (Khu CN Biên Hòa II, tỉnh Đồng Nai)
- Công ty TNHH tiếp vận Thăng Long; (E4A khu CN Thăng Long, Hà Nội)
- Lưu: VT, GSQL (03).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Hoàng Việt Cường

heomice
03-08-09, 02:19 PM
Chào các bạn,

Theo Quyết định 1127/QĐ-TCHQ ngày 03/06/2009 (Ban hành các Biểu mẫu nghiệp vụ giám sát, quản lý về hải quan), tôi gửi kèm chi tiết file cho các bạn tham khảo nhé!

Đơn đề nghị xác nhận trước xuất xứ hàng hóa nhập khẩu
http://www.vietship.vn/downloads/1.Don de nghi xac nhan trc xuat xu.doc

Phiếu lấy mẫu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
http://www.vietship.vn/downloads/2.Phieu lay mau.doc

Sổ theo dõi quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký tờ khai hải quan một lần, XNK nhiều lần
http://www.vietship.vn/downloads/3.0 Theo doi HH XNK 1 lan.doc

Phiếu theo dõi nhập khẩu xuất khẩu từng lần
http://www.vietship.vn/downloads/3.1 Phieu theo doi HH XNK tung lan.doc

Thông báo về việc làm thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu tại chỗ
http://www.vietship.vn/downloads/4. Thong bao hang NK tai cho.doc

Tờ khai hàng hóa trung chuyển
http://www.vietship.vn/downloads/5. TK hang hoa trung chuyen.doc

Bảng tổng hợp tờ khai nguyên liệu, vật tư nhập khẩu trong kỳ báo cáo thanh khoản
http://www.vietship.vn/downloads/6-17. Mau bao cao Khu PTQ_done.doc

Báo cáo 6 tháng về thực trang hàng hóa trong kho và tình hình hoạt động của kho ngoại quan
http://www.vietship.vn/downloads/18. Bao cao NQK.doc

Đơn đề nghị chuyển cửa khẩu hàng hóa nhập khẩu
http://www.vietship.vn/downloads/19. Don de nghi CCK.doc

Phiếu đăng ký làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu
http://www.vietship.vn/downloads/20. Phieu DK TTHQ hang CCK.doc

Đơn xin thành lập kho ngoại quan
http://www.vietship.vn/downloads/21. Mau Don xin thanh lap KNQ.doc

Bản trích lược khai hàng hóa dỡ xuống từng ga liên vận nội địa
http://www.vietship.vn/downloads/22. Ban trich luoc khai tau lien van.doc


Thân,

daiquocviet
12-08-09, 11:09 AM
ai có mẫu 16 phiếu trừ lùi của TT 79 ko cho mình xin, cám ơn nhiều

phanthanhtuan
12-09-09, 09:12 AM
hi cả nhà,
Có anh chị nào bít cach download các biểu mẩu để tạo danh muc tscđ hok? giup em với. e ko bit cach download ở đâu cả huhu. tks!

skyman125
23-09-09, 02:25 PM
Chào skyman125,

Mình gửi skyman125 tham khảo công văn số 8908/BTC-TCHQ về việc hủy bỏ quy định tại điều 57 của Thông tư 79/2009/TT-BTC về niêm phong hàng miễn kiểm đối với hàng hóa chuyển cửa khẩu!

http://www.vietship.vn/downloads.php?do=file&id=179&act=down

Thân,

Em nhận được rồi, cảm ơn bác Heomice

ruanbin
15-10-09, 09:56 AM
Thanks Mr Hung nhieu.

ngocminh08
21-10-09, 11:45 AM
Em là mem mới mong mọi người giúp đỡ ạ
Em có một thắc mắc là mẫu tk XNK tại chỗ với DN chế xuất thì bọn em vẫn làm tk xanh -hồng, nhập làm trước rồi gửi tk cho bên xuất làm. Thế tại sao các anh chị lại bảo là có form tkxnk tại chỗ mới? thế ko phải là dùng tk xanh hồng à? và tại sao khi em nhập từ DNCX thì em làm nhập trước nhưng khi em xuất vào khu chế xuất thì em cũng vẫn phải làm xuất trước là sao? mọi người giải đáp giúp em với, em thấy mông lung quá...

chikanguyen
22-10-09, 08:12 AM
Hi,
Nếu xuất cho DN trong KCX thì làm thủ tục như xuất khẩu ra nước ngoài thôi
DN Xuất Khẩu: Sử dụng TK màu hồng và làm thủ tục trước
DN Nhập khẩu : Sử dụng TK màu xanh
Còn form TK XNK-TC mới thì ko dùng trong trường hợp này đâu.

Eimskip_minh
30-10-09, 08:44 AM
Hi cả nhà,

Ai có form TKHQ XNK in trên giấy A4 theo thông tư 79/TT-BTC không, gửi cho mình với

SAMLOGISTICS
30-10-09, 10:18 AM
Các bạn down tờ khai xnk tại đây (http://www.mediafire.com/download.php?iwkzdmddvo0)

Eimskip_minh
30-10-09, 11:01 AM
Các bạn down tờ khai xnk tại đây (http://www.mediafire.com/download.php?iwkzdmddvo0)

Tks ban samlogistics nhiều nha, nếu có from hàng XK thì cho mọi người luôn với nha

SAMLOGISTICS
02-11-09, 02:31 PM
Tờ khai XK thì mình lại không có, chắc phải chờ xem bác nào có không vậy :sad:

ngocminh08
02-11-09, 03:24 PM
Mọi người ơi cho em hỏi chút:
XNKTC có phải chia làm hai loại hình

- Giữa các DN chế xuất với nhau thì mới mở 4 tk XNK tại chỗ theo mẫu của HQ
- Giữa DNCX với DN nội địa thì mở như XNK thương mại thông thường đúng không (TK xanh - hồng)
Và các giấy tờ trong thủ tục XNK tại chỗ gồm những gì? Mọi người giúp em với nhé vì em đang phải làm quy trinh XNKTC cho sếp em
mà em có hiểu rõ đâu, đọc TT 79 vẫn tù mù quá

SAMLOGISTICS
02-11-09, 03:35 PM
Ngoài TT79 bạn đã nghiên cứu rùi, bây giờ bạn nghiên cứu thêm bộ Danh sách thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hải quan (http://www.customs.gov.vn/Lists/ThuTucHaiQuan/Default.aspx) theo Quyết định số 1904/QĐ-BTC ngày 10/8/2009 của Bộ Tài chính nhé, hy vọng bạn sớm hiểu rõ tất cả các vấn đề.

dung_dg
02-11-09, 09:31 PM
Mọi người ơi cho em hỏi chút:
XNKTC có phải chia làm hai loại hình

- Giữa các DN chế xuất với nhau thì mới mở 4 tk XNK tại chỗ theo mẫu của HQ
- Giữa DNCX với DN nội địa thì mở như XNK thương mại thông thường đúng không (TK xanh - hồng)
Và các giấy tờ trong thủ tục XNK tại chỗ gồm những gì? Mọi người giúp em với nhé vì em đang phải làm quy trinh XNKTC cho sếp em
mà em có hiểu rõ đâu, đọc TT 79 vẫn tù mù quá

anh/chị có thể tham khảo thêm về quy trình TTHQ đ/v hàng hóa XNK tại chổ ở QĐ 928/qđ-tchq ban hành 2006 (hình như vẫn xài tốt, chua bị thay thế thì phải:D:D:D)
link down qd 928/qđ-tchq : http://www.mediafire.com/download.php?tyt4nl2dywr
quy định rõ ràng trình tự, thủ tục

dung_dg
02-11-09, 10:01 PM
Hi cả nhà,

Ai có form TKHQ XNK in trên giấy A4 theo thông tư 79/TT-BTC không, gửi cho mình với
tờ khai xuất hay nhập thì vẫn là mẫu hq2002 cả thôi đâu có gì thay đổi đâu bác

SAMLOGISTICS
03-11-09, 09:01 AM
tờ khai xuất hay nhập thì vẫn là mẫu hq2002 cả thôi đâu có gì thay đổi đâu bác

Ý bạn ấy là in thẳng ra luôn đó, không phải mua form ở HQ nữa, bạn tham khảo thêm 2 công văn về việc sử dụng tờ khai photo nhé.3640/TCHQ-GSQL (http://www.dncustoms.gov.vn/Data/CV_TCHQ/3640_TCHQ_GSQL_22_06_2009.htm) về việc in tờ khai và 4460/TCHQ-GSQL (http://www.dncustoms.gov.vn/Data/CV_TCHQ/4460_TCHQ_GSQL_28_07_2009.htm) V/v Sử dụng tờ khai hải quan và các vấn đề liên quan đến In ấn một số mẫu tờ khai hải quan, mời các bạn tham khảo

ngocminh08
03-11-09, 11:33 AM
anh/chị có thể tham khảo thêm về quy trình TTHQ đ/v hàng hóa XNK tại chổ ở QĐ 928/qđ-tchq ban hành 2006 (hình như vẫn xài tốt, chua bị thay thế thì phải:D:D:D)
link down qd 928/qđ-tchq : http://www.mediafire.com/download.php?tyt4nl2dywr
quy định rõ ràng trình tự, thủ tục

Cảm ơn anh đã trả lời câu hỏi của em
Đúng là cái 928/2006/QĐ-TCHQ so với điều 41 thông tư 79 thì giống nhau là vẫn phải khai 4tk XNKTC rồi làm thủ tục như QD đó, nhưng công ty em có nhập khẩu linh kiện tủ lạnh từ một công ty thuộc khu chế xuất và em đã làm hồ sơ thì em vẫn làm nhập trước và khai vào 2 tk xanh (tknhập thông thường) rồi gửi lại một tk nhập đó cho bên xuất làm thủ tục xuất chứ không phải là mở 4tk XNKTC rồi gửi 2tk cho bên xuất làm thủ tục xuất.
Em không hiểu là tại sao lại làm như thế, nếu như theo thông tư thì vẫn mở 4tk XNKTC cơ mà, em mở tk ở chi cục Đầu tư gia công HN. Mọi người có ai biết tại sao lại có mâu thuẫn đó thì bảo em nhé vì nếu làm quy trình XNKTC cho sếp theo KN thì như thế kia nhưng theo luật thì lại thế khác, em ko hiểu như thế nào thì đúng.
Cảm ơn các anh chị nhiều và mong hồi âm

hungpham
19-11-09, 04:06 PM
Hello,

Các đồng chí ai có bản tiếng Anh của TT79 không ?
Mình đang cần mà tìm mãi ko thấy.

dung_dg
20-11-09, 12:39 AM
gửi bác hungpham :circular no. 79/2009/tt-btc http://www.mediafire.com/?ih5nmzmm2d4
cái này còn thiếu phần phụ lục
ai có bản full cùng share nhé

dung_dg
20-11-09, 12:58 AM
Cảm ơn anh đã trả lời câu hỏi của em
Đúng là cái 928/2006/QĐ-TCHQ so với điều 41 thông tư 79 thì giống nhau là vẫn phải khai 4tk XNKTC rồi làm thủ tục như QD đó, nhưng công ty em có nhập khẩu linh kiện tủ lạnh từ một công ty thuộc khu chế xuất và em đã làm hồ sơ thì em vẫn làm nhập trước và khai vào 2 tk xanh (tknhập thông thường) rồi gửi lại một tk nhập đó cho bên xuất làm thủ tục xuất chứ không phải là mở 4tk XNKTC rồi gửi 2tk cho bên xuất làm thủ tục xuất.
Em không hiểu là tại sao lại làm như thế, nếu như theo thông tư thì vẫn mở 4tk XNKTC cơ mà, em mở tk ở chi cục Đầu tư gia công HN. Mọi người có ai biết tại sao lại có mâu thuẫn đó thì bảo em nhé vì nếu làm quy trình XNKTC cho sếp theo KN thì như thế kia nhưng theo luật thì lại thế khác, em ko hiểu như thế nào thì đúng.
Cảm ơn các anh chị nhiều và mong hồi âm

anh chị nào có kinh nghiệm trong mảng XNK tại chổ này trả lời jum ngocminh08 đi ạ
thanks

Eimskip_minh
23-11-09, 02:43 PM
ai có đầy đủ mẫu form tk xnk in ra khổ giấy a4 không, cho mình với. Tks các bác rất nhiều

damtrunghai
25-11-09, 02:58 PM
Ai có bản tiếng Anh của thông tư 79 cho tui xin 1 bản với? Đang cần gấp

hungpham
26-11-09, 11:14 AM
gửi bác hungpham :circular no. 79/2009/tt-btc http://www.mediafire.com/?ih5nmzmm2d4
cái này còn thiếu phần phụ lục
ai có bản full cùng share nhé

Có cái link của dung_dg đây này.

myhanh8684
08-12-09, 03:56 PM
Xin cÁc anh chỊ giÚp em hƯỚng dẪn lÀm thỦ tỤc xin miỄn giẢm thuẾ nhẬp khẨu nguyÊn vẬt liỆu sẢn xuẤt xuẤt khẨu

Eimskip_minh
08-12-09, 04:54 PM
Xin cÁc anh chỊ giÚp em hƯỚng dẪn lÀm thỦ tỤc xin miỄn giẢm thuẾ nhẬp khẨu nguyÊn vẬt liỆu sẢn xuẤt xuẤt khẨu

Nghe bạn nói mình nghĩ công ty bạn là mới thành lập và nhập dưới dạng NK-SXXK đúng không nhỉ.

+ Trước hết bạn nên xem cty bạn có được cho nợ thuế chưa (nếu không mốt bạn hoàn thuế hơi cực đó)
+ Khi NK-SXXK bạn phải mang theo 2 bản theo dõi hàng hóa NK-SXXK, để khi đăng ký hàng nhập, hải quan sẽ lưu 1 bản 1 bản trả lại cho bạn (form thì bạn xem thêm trong thông tư 79 nha, tại mình hiện cũng chưa có form đó nữa):D

Chúc ace ngày một đẹp hơn nha tiền vô như nước lã:p:p:p

minh.pc82
29-12-09, 09:16 AM
Hello cả nhà,

Cả nhà cho hỏi ai có phụ lục thông tư 79 không, gửi cho mình hoặc gửi qua mail phamcongminh82@yahoo.com với nha, mình đang cần mà tìm hoài không thấy @@

Tks ace nhiều nhiều nha

betu
18-01-10, 04:22 PM
Bên em có nhập một lô hàng mì gói và bên đối tác có khuyến mãi thêm một vài cái áo thun, móc khóa và mấy cái lặt vặt nữa nhưng theo thông tư 79 ở mục 4 thì được miễn thuế. Mà hôm trước hải quan bắt mở tờ khai phi mậu dịch và bắt đóng thuế, vậy giờ em có thể xin hoàn thuế lại được không? Chắc phải cự lại với hải quan quá, hôm đó nó hành em muốn chết.

Dungnt1112
09-03-10, 09:10 AM
Hi mọi người.
Em có một câu hỏi mọi người giải đáp cho em với nhé.
Vừa qua em có mở một tờ khai nhập đầu tư, Do bên bán đã gửi số tiền thanh toán trên INV là USD nhưng thực tế thanh toán là EUR .Em khai báo hải quan là USD. Em đã mở xong tờ khai và nộp tiền thuế như khai báo và hàng em đã lấy về rồi ạ. Về sau bên bán mới gửi lại cho em một bản thoả thuận vì nhầm lẫn này và một Inv khác với số hàng vẫn như cũ và đồng tiền thanh toán là EUR. Vì vậy số tiền thuế phải nộp sẽ tăng lên vì tỷ giá chênh lệch. Khi đó em có phải sửa lại tờ khai ko ạ. Em không biết phải làm thế nào,vì đây là lần đầu tiên em vấp phải. Mọi người hãy hướng dẫn từng bước cho em với nhé và gửi vào mail của em là: tiendung1112@gmail.com . Chúc mọi người vui vẻ. Em chân thành cảm ơn.

huyendieu_hp212
02-04-10, 11:07 AM
Em muốn down load tờ khai hàng hóa nhập khẩu. Mẫu cũ cũng được

huyendieu_hp212
02-04-10, 11:26 AM
Có ai có "tờ khai hàng hóa nhập khẩu" trên máy không? Bản cũ ấy cho em xin với. Em xin chân thành cảm ơn mọi người. Yahoo của em nè: huyendieu_hp

Reta
21-05-10, 06:40 PM
Cả nhà ơi. Tình hình là mình học QTDN ra, biết nhiều về internet. Nhưng mình lại mún làm về logistics. Hic hic. Có được không vậy ? Tks cả nhà

mrtaple.bm
21-05-10, 07:13 PM
Cả nhà ơi. Tình hình là mình học QTDN ra, biết nhiều về internet. Nhưng mình lại mún làm về logistics. Hic hic. Có được không vậy ? Tks cả nhà
được chứ bạn.
chỉ cần đam mê công việc thì bạn có thể làm được mà.
good luck.:D

thieugirl
25-05-10, 08:26 PM
haizzzzz. dung luc dang phai thuyet trinh phan nay. thas admin^^

akasucua
22-10-10, 01:37 AM
ban oi, minh dang can tim tinh huong liên quan đến kho hải quan, mong search hoài ko được. bạn có biết, mong hướng dẫn

dinhdl
22-10-10, 03:07 PM
bạn phải nêu ra tình huống cụ thể thì mọi ng mới giúp bạn giải quyết dc chứ..

minhthuan1910
19-02-11, 10:45 AM
Chào [you],

Mình gửi [you] tham khảo công văn số 8908/BTC-TCHQ về việc hủy bỏ quy định tại điều 57 của Thông tư 79/2009/TT-BTC về niêm phong hàng miễn kiểm đối với hàng hóa chuyển cửa khẩu!

http://www.vietship.vn/downloads.php?do=file&id=179&act=down

Thân,
cảm ơn bạn nhiều nhe
hihih vui quá ah

Mark.Hoa
22-02-11, 11:30 AM
Cập nhật phiên bản mới theo thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010

toan326
16-03-11, 02:19 PM
thank for information that everybody suplied

thuthao.nt
19-03-11, 01:48 AM
Nhung thông tin thật thú vị và cần thiết cho công viêc của mình.Cảm ơn nhìu nhìu

SAMLOGISTICS
19-03-11, 01:46 PM
Để nghị Mod đóng topic lại hiện TT79 đã hết hiệu lực.

thanh_bombom
15-05-11, 10:43 AM
em còn đang học cái này,thấy mấy bác am hiểu như vậy cũng ngưỡng mộ thật.:)

hehe mình thấy thông tư photo này cũng hay.tưởng bạn đánh máy:)

quocky
16-07-11, 10:15 AM
hay quá, cám ơn bạn nhiều

tisuu.230803
05-08-11, 01:53 PM
Thank bac Heomice nhe,
em dang can thu thap du cac mau tai lieu de lam thu tuc XNKTC cho ct em.
Thong tin cua bac rat huu ich,em cung moi lam XNK,nen ko bit nhiu.mong duoc moi nguoi giup do nhiu nhiu nhe!!!!:)

dunghuynh
13-05-12, 07:03 PM
hi mọi người!
mình có một số câu hỏi cần mọi người giúp mình nhé
- mình sắp nhập 1 lô hàng là hóa chất chống nấm mốc ( vì cty mình sx mặt hàng mây tre lá), đầu tiên mình có cần phải xin giấy đăng ký kiểm tra hóa chất không vậ, và đăng ký ở đâu? minh xin trước hay mở tờ khai rồi mới xin?
- cty minh nhap 1 kiện hàg là cửa bằng tre từ Thái Lan về, đây là lần đầu tiên cty nhập về, mình cần làm những gì để nhập lô hàng này, có cần phải xin giấy kiểm dịch thực vật không?
công ty mình nhập xuất hàng bằng loại hình ĐT SXX
Giúp mình nhé mọi người
Địa chỉ mail cua mình đây: thuydunghuynh86@yahoo.com.vn
Thanks

dunghuynh
14-05-12, 08:49 PM
Tks member da jup minh lo hang nhap bang tre nhe
minh lo tay delete mail nen k nho chinh xac ban nao da giup minh, thanh that xin loi va chan thanh cam on member.
rat mong dc trao doi kinh nghiem xnk voi cac member

dunghuynh
21-05-12, 12:12 PM
Dear Member
Minh sắp nhập 1 loại hóa chất gọi là thuốc thử, nhưng tên gọi của nó là keo sữa chống nước. Chất này cty minh dùng làm cho sản xuất nhà bằng tre
Khối lượng minh nhập về rất ít chỉ bàng 1 chai thuốc nhỏ mắt mà thôi, cty minh nhap bằng đường bưu điện nhưng tờ khai là phi mậu dịch thì cty minh k thanh toán dc, bắt buộc phải có tờ khai mậu dịch mới thanh toán được cho bên bán, Bây giờ mình k biết áp mã HS nào cho đúng nữa và chất đó wá it minh có phải đi dký kiểm hóa chất không.
Các pro member giúp minh với nhé, thành thật cảm ơn các bạn rất nhiều
dia chi mail cua minh day: thuydunghuynh86@yahoo.com.vn

heomice
09-11-12, 08:53 AM
Dear [you],
Bên mình nhập khẩu, lưu kho, phân phối các mặt hàng hóa chất, hàng DG ở Hải Phòng, Hưng Yên, TPHCM. Nếu bạn cần tư vấn thủ tục, liên hệ với mình nhé!
Chúc 1 ngày làm việc tốt lành!